Säkrare motormanuellt skogsarbete

för god arbetsmiljö och brukarnytta

Delvis semesterstängt under juli -augusti

Under juli och augusti kommer vi på Säker Skogs kansli i Horndal delvis att ha semester. Därför kommer kansliet att vara obemannat under vissa dagar! Om ni har frågor kan ni maila dem på info@sakerskog.se så besvarar vi dem så snart vi kan! Vi  önskar alla en glad och trevlig sommar!

Jan-Olof Thorstensson får pris av SÖDRA

Styrelsens pris till Lars-Eric Åströms ära  tilldelades Jan-Olof Thorstensson för hans arbete inom Säker Skog. Jan-Olof var en av initiativtagarna till Säker Skog och har i olika roller under 15 år bidragit till dess framgång. Genom införandet av motorsågs- och röjsågskörkortet har Säker Skog fått en viktig roll i arbetet med att öka säkerheten i […]

Motorsågar testade av Arbetsmiljöverket

Pressmeddelande från Arbetsmiljöverket 25 april 2016: Motorsågstest visar allvarliga brister Samtliga åtta motorsågar som ingick i Arbetsmiljöverkets test hade brister i handskyddens mått eller hållfasthet samt otillräckliga bruksanvisningar. Motorsågstestet är en del av myndighetens marknadskontroll med syfte att skydda användare från farliga produkter. Motorsågar är en av de handhållna maskintyper som orsakar flest arbetsolyckor. År […]

Säker butik

Säker Skog arbetar aktivt med att öka säkerhetsmedvetandet och minska olyckor. Här kan du läsa om hur du kvalitetssäkrar din affärsverksamhet och blir en Säker Butik eller hittar en annan Säker butik. 

Bli en säker butik