Säkrare motormanuellt skogsarbete

för god arbetsmiljö och brukarnytta

RASK är startad

Äntligen är RASK igång! Nu har det nya systemet för registrering och administration av Säker Skogs kort, RASK, laddats upp i skarpt läge! Nu är det alltså dags för examinatorerna att gå in på aaa.sakerskog.se och logga in med bankID för att lägga in planerade utbildningar, registrera uppkörningar, hämta dokument mm. En ny ansökningsblankett för […]

Ny statistik

Nu finns det ny statistik över Säker Skogs utfärdade körkort t.o.m. 2016. På hemsidan www.sakerskog.se : Gå till Skaffa körkort\Motorsågskörkort\statistik över utfärdade körkort.

Säkert skogsarbete – utbildningssatsning från Prevent

PREVENT är ett företag som arbetar med arbetsmiljöfrågor på uppdrag av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Prevent vill inspirera, förmedla kunskaper samt utveckla produkter och metoder som ger det bästa stödet i arbetsmiljöarbetet. Prevents arbete är målgruppsanpassat och forskningsnära för att skapa största möjliga nytta på arbetsplatserna. Nu satsar Prevent på säkert skogsarbete genom en […]

Säker butik

Säker Skog arbetar aktivt med att öka säkerhetsmedvetandet och minska olyckor. Här kan du läsa om hur du kvalitetssäkrar din affärsverksamhet och blir en Säker Butik eller hittar en annan Säker butik. 

Bli en säker butik