Säkrare motormanuellt skogsarbete

för god arbetsmiljö och brukarnytta

Om sidan låser sig

Om Säker Skogs hemsida låser sig, tryck på tangent F5 eller rensa cachminnet!

Antalet utfärdade körkort

Just nu är det 83 974 st motorsågs- och röjsågskörkort utfärdade. I mars har vi skickat ut över 4000 körkort vilket är dubbelt mot mars förra året och rekord för en månad med ca 1000 kort.

3700 körkortsansökningar på kö!

Från och med 1 januari kan det bli sanktionsavgift på upp till 10 000 kronor om man låter någon arbeta med motorsåg utan att ha uppfyllt kraven på teoretiskt och praktiskt prov (körkort).

Körkortsansökningarna väller in till Säker Skogs kansli, och det är nu cirka 3700 godkända ansökningar i vår kö. Vi utökar personalen ytterligare och räknar med att kunna hålla väntetiden på ca 4 veckor från det att alla handlingar kommit in till kansliet tills vi kan skicka ut körkorten.  Om någon absolut måste veta kan vi besvara frågor om någon har klarat körkortet eller inte!

Första instruktörsutbildningen genomförd

Nu är Säker Skogs första instruktörsutbildning slutförd. Det är sex aspiranter som utbildats och tränats med mål att utbilda och examinera för Säker Skogs motorsågskörkort nivå A och B.   Tidigare fanns endast ett lärlingssystem där kandidaterna gått parallellt med en systemansvarig instruktör och när den systemansvarige bedömt kandidaten färdigutbildad har han certifierats genom Säker Skog. […]

Säker butik

Säker Skog arbetar aktivt med att öka säkerhetsmedvetandet och minska olyckor. Här kan du läsa om hur du kvalitetssäkrar din affärsverksamhet och blir en Säker Butik eller hittar en annan Säker butik. 

Bli en säker butik