Säkrare motormanuellt skogsarbete

för god arbetsmiljö och brukarnytta

Länk till webbenkät

Ni som fått nya körkort och ombetts svara på enkät på webben, här är länken till enkäten: OBS! Om ni är på förstasidan: Klicka på rubriken här ovan för att komma till länken! http://www.surveygizmo.eu/s3/90043258/SakerSkogKursutvardering        

Vattenskada på kansliet

Säker Skogs kansli har drabbats av en vattenskada. Detta medför att vi måste byta lokaler under reparationsarbetet som startar vecka 50. Situationen kommer troligen att innebära fördröjningar i körkortshanteringen, men vi hoppas att det blir av mindre omfattning. Vi ber om överseende med de problem som ev uppstår pga vattenskadan.  

Säker Skog finns på Facebook

Det går bra att följa Säker Skog på Facebook. Se bl.a. hur Säker Skog undersökt hur man kan undvika s.k. vedskott vid röjning!

Säker butik

Säker Skog arbetar aktivt med att öka säkerhetsmedvetandet och minska olyckor. Här kan du läsa om hur du kvalitetssäkrar din affärsverksamhet och blir en Säker Butik eller hittar en annan Säker butik. 

Bli en säker butik

Lär dig av andras misstag