Säkrare motormanuellt skogsarbete

för god arbetsmiljö och brukarnytta

Säker Skog finns på Facebook

Det går bra att följa Säker Skog på Facebook. Se bl.a. hur Säker Skog undersökt hur man kan undvika s.k. vedskott vid röjning!

Arbete i brandskadad skog

http://sakerskog.se/wp-content/uploads/2016/03/Arbete-i-brandskadad-skog-ver-2.pdf Efter Västmanlandsbranden skrevs denna artikel på vår hemsida. Efter sommarens många bränder är artikeln högaktuell! Se även om säkerhetsutbildning i brandskadad skog      

Säker butik

Säker Skog arbetar aktivt med att öka säkerhetsmedvetandet och minska olyckor. Här kan du läsa om hur du kvalitetssäkrar din affärsverksamhet och blir en Säker Butik eller hittar en annan Säker butik. 

Bli en säker butik

Lär dig av andras misstag