Säkrare motormanuellt skogsarbete

för god arbetsmiljö och brukarnytta

RASK är försenat

Det nya systemet för registrering och administration av Säker Skogs kort, RASK, kommer inte igång den 23/1 som planerat. Starten är nu framflyttad en vecka till den 30 januari.

Säkert skogsarbete – utbildningssatsning från Prevent

PREVENT är ett företag som arbetar med arbetsmiljöfrågor på uppdrag av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Prevent vill inspirera, förmedla kunskaper samt utveckla produkter och metoder som ger det bästa stödet i arbetsmiljöarbetet. Prevents arbete är målgruppsanpassat och forskningsnära för att skapa största möjliga nytta på arbetsplatserna. Nu satsar Prevent på säkert skogsarbete genom en […]

Telefontider på Säker Skogs kansli

Telefontider Från 1 januari gäller följande telefontider på Säker Skogs kansli, tel nr 0226-40080: Måndag 09.00-12.00 Onsdag 09.00-12.00, 13.00-16.00 Torsdag 09.00-12.00

Säker butik

Säker Skog arbetar aktivt med att öka säkerhetsmedvetandet och minska olyckor. Här kan du läsa om hur du kvalitetssäkrar din affärsverksamhet och blir en Säker Butik eller hittar en annan Säker butik. 

Bli en säker butik