Länk till webbenkät

Ni som fått nya körkort och ombetts svara på enkät på webben, här är länken till enkäten:

OBS! Om ni är på förstasidan: Klicka på rubriken här ovan för att komma till länken!

http://www.surveygizmo.eu/s3/90043258/SakerSkogKursutvardering