Distriktsansvariga för Säker Butik

Karta_LRF_Skogsagarna

Norra Skogsägarna:

Lars-Ivar Pettersson, Roknäs. Tel 070-627 04 43

Norrskog:

Per-Olov Hedström, Husnäs, Helgum. Tel 070-697 26 18

Mellanskog:

Per-Anders Hansson, Närby, Norrala. Tel 070-5391177

Mats Hofgren, Mälby Brostugan, Malmköping. Tel070-375 98 21

Södra:

Sven-Olof Salomonsson, Kovra, Borås. Tel 070-3027192

Monica Andersson, Mårum Olofstorp, Skövde. Tel 070-204-25-11

Ann Marke, Hästhult Brönjet, Vittsjö. Tel 070-437 24 85

Gunnar Malgeryd, Boxholm. Tel 070-559 97 27