Vilka fällningsredskap ska man använda?

Ja, den frågan dyker ofta upp när man ska ge sig ut i skogen med motorsågen. Det är ju så många faktorer som är avgörande. Hur grov är skogen, lutar den mycket? Blåser det i dag?

Tomas Gullberg vid Högskolan Dalarna, även verksamhetsledare för Säker Skog, lät göra en studie över vilka krafter som krävs för att få omkull ett träd och även vilka krafter man kan få ut av olika trädfällningsredskap. Till hjälp hade han gymnasieelever från den forskarskola som pågått i Garpenberg sedan några år. Under forskarskolan får gymnasieelever från olika skolor genomföra en forskningsuppgift under en vecka. Totalt har ca 1700 mätningar av fällredskapens kraftutveckling genomförts med över 100 försökspersoner.

Här nedan kan du klicka dig till en sammanfattning av den rapport som studien resulterade i. Du kan också klicka dig till en sida med kommentarer om varje redskap/metod.

Hela rapporten ”Kraftutveckling för manuella trädfällningsredskap”, rapport nr 29, 2006, kan beställas från Avdelningen för Träteknologi, Högskolan Dalarna.

Läs rapporten som PDF: Gullbergs kraftutveckling