Här kommer efterhand mer information som rör MERSMAK röjnings träffar.

Aktiviteter uppskjutna med anledning av Coronaviruset. Besked om fortsättning skickas till anmälda och visas på denna hemsida.