Här kommer efterhand mer information som rör MERSMAK röjnings träffar.