Uppdaterade checklistor

Det finns nu uppdaterade checklistor för praktiska B-prov. Hoppas de ska fungera bra!