Vem behöver dokumentation på godkända prov (motorsågskörkort)?

Kartotek över olika personer och situationer vid arbete med motorsåg

OBSERVERA! Detta är endast vår tolkning och bedömning

 

1   Egenföretagare som arbetar för egen räkning, t.ex. privat skogsägare som arbetar i egen skog

Nej   Har undantag från bl.a. utbildningskravet i arbetsmiljölagstiftningen (undantaget gäller inte byggverksamhet)

 

2  Barn, barnbarn, föräldrar och farföräldrar till privat skogsägare och som arbetar i hens skog

Nej   Generationer rakt upp och ned räknas till familjen som har undantag från bl.a. utbildningskravet

 

3   Make/maka till privat skogsägare och som arbetar i hens skog

Nej   Räknas till familjen som har undantag från bl.a. utbildningskravet

 

4   Sambo eller annan person som delar hushåll med privat skogsägare och som arbetar i hens skog

Nej   Räknas till familjen som har undantag från bl.a. utbildningskravet

 

5   Svåger/svägerska till privat skogsägare och som arbetar i hens skog

Ja   Räknas inte till familjen

 

6   Bror/syster till privat skogsägare och som arbetar i hens skog

Ja   Räknas inte till familjen, om de inte delar hushåll med ägaren

 

7   Andra som arbetar i annans skog och utför för skogsägaren nyttigt arbete (undantag skogsägarens ”familj”, se ovan)

Ja   Om det handlar om arbete som är till nytta för skogsägaren, t.ex. utförd röjning (skogsvård)

 

8   Vedeldare som köpt en trave med okapad ved och kapar veden på skogsägarens mark

Nej   Vedkapningen bedöms inte vara till nytta för skogsägaren

 

9   Vedhuggare som med eller utan betalning i pengar arbetar i annans skog och t.ex. fäller träd eller tar reda på vindfällen

Ja   Bedöms vara till nytta för skogsägaren som får arbetsgivaransvar, Läs mer

 

10   Vedhuggare som för egen räkning tar reda på redan fällda röjstammar i annans skog

Nej   Bedöms inte vara till nytta för skogsägaren

 

11   Ortsinnevånare som jobbar ideellt och helt frivilligt på allmänning, bygdegård eller liknande

Troligen nej   Vissa typer av helt frivilligt och ideellt arbete omfattas inte av arbetsmiljölagstiftningen. Dock moraliskt tveksamt från föreningsledning att bidra till eller acceptera farlig verksamhet.

 

12   Medlem och/eller aktieägare som arbetar på golfbana

Ja   Styrelsen har ansvar för arbetsmiljön

 

13   Privat person som arbetar med trädfällning eller vedkapning på egen tomt

Nej , men är ansvarig för eventuella skador på grannars tomter

 

14   Privatperson som med eller utan ersättning fäller träd på grannens tomt på uppdrag av grannen

Troligen ja   Tomtägare får ansvaret. Anlitas speciell trädfällningsfirma har de normalt arbetsmiljöansvaret och försäkringar.

 

15   Alla anställda som arbetar åt arbetsgivare

Ja   Här gäller arbetsmiljölagstiftningen fullt ut

 

16   Två grannar arbetar tillsammans på den enes fastighet

Ja, båda   På gemensam arbetsplats kan man skada varandra

 

17   Entreprenör (egenföretagare) arbetar ensam åt uppdragsgivare

Ja, troligen   Det finns överenskommelse mellan branschens parter att arbetsgivare har ett arbetsmiljöansvar även för enmansföretagare. Ev. certifiering ställer krav på god arbetsmiljö.

 

18   Entreprenör (egenföretagare) arbetar tillsammans med andra åt uppdragsgivare

Ja   Gemensamt arbetsställe

 

19   Person med certifikat för motorsåg från annat land

Eventuellt Nej   Förutsatt att det utländska beviset innefattar teoretiska och praktiska prov och minst motsvarar Säker Skogs innehåll och prov. Bör minst kompletteras rörande speciella svenska regler, metoder mm

 

20   Skogsägaren arbetar själv i egen skog som drivs som ett aktiebolag

Ja   Styrelsen i aktiebolaget har ett arbetsmiljöansvar

 

21   Medlemmar i samfällighetsförening (vägförening) som jobbar med trädfällning efter styrelsebeslut

Ja, troligen   Styrelsen i föreningen får troligen ett arbetsmiljöansvar. Verksamheten är ofta av betydande ekonomisk omfattning. Det egna arbetet ersätts ofta med lägre vägavgift.

 

22   Föreningsmedlem som på styrelsens uppdrag arbetar på snöskoterled

Kanske   Föreningens styrelse kan få ett arbetsmiljöansvar för planerad verksamhet. Verksamhetens ekonomiska omfattning och vinstintresse påverkar bedömningen

 

23   Skoterförare (privatperson) som på eget initiativ kapar nytt vindfälle på skoterled för att komma fram

Nej   Inte planerat arbete från styrelsen eller markägare

 

24   Planerad röjning av skjutgator för jakt

Kanske   Styrelsen i jaktvårdsområdet kan få ett ansvar för beslutade/planerade åtgärder. Verksamhetens ekonomiska omfattning och vinstintresse påverkar bedömningen