Röjsågskörkort

Röjsågskörkort exempel 2011

Säker Skog utfärdar röjsågskörkort men arrangerar inga egna utbildningar eller kurser. Vi samarbetar med en lång rad certifierade utbildare/examinatorer som du hittar under sök utbildare/examinatorer i menyn.

Här på hemsidan kan du hitta information om hur du skaffar dig nödvändig kunskap för att klara körkortet.

Här kan du ladda hem en broschyr om både Motorsågskörkortet och Röjsågskörkortet:

Infobroschyr Motorsågskörkort-röjsågskörkort version 141117 f hemsida

Teorin du måste läsa in:

Röjsågning bok

St handl röjsåg

Lärobok ”Röjsågning och annan skogsvårdsteknik” och ”Studiehandledning Röjsågskörkort nivå RA + RB” för studiecirklar beställes från Skogsstyrelsens bokförsäljning (länk), tel 036-359300, epost bocker@skogsstyrelsen.se .

Säker Röjning DVD

Filmen Säker Röjning (125:- inkl moms, porto tillkommer) beställer du digitalt från Vimeo eller på dvd från Säker Skog, tel 0226-400 80, eller via mail info@sakerskog.se

 

Ladda hem Komplement röjsåg 2013-01-14 (sammanf av AFS 2012 mm) (sammanfattning av lagar och regler). Vi har även översatt komplementet till engelska:  Complement brush cutters 20140829

Behöriga instruktörer hittar du här, med uppgift om behörighet mm.