Säkrare motormanuellt skogsarbete

för god arbetsmiljö och brukarnytta

Nu är MERSMAK röjning igång!

Säker Skog, Skogsägarföreningarna, LRF och Vuxenskolan satsar nu på mer röjningsaktivitet! Ett stort antal utbildningar planeras över hela landet, som avslutas med ett besök med uppföljning på den egna fastigheten. Skogsägarna uppmuntras att planera röjningen mot sina egna mål. Att sköta våra skogar är idag en viktig klimatfråga. Att delta i MERSMAK röjning är kostnadsfritt […]

Olycktrenden ser ljus ut

Under 2018 skedde inga dödsolyckor i skogen enligt Arbetsmiljöverkets statistik. Det är såklart positivt! Men ändå, det sker många olyckor. Vi känner också till några olyckor med dödlig utgång som inte hamnat i statistiken, och mörkertalet är stort bland självverksamma skogsägare. Trots det hoppas och tror vi att olyckstrenden  i skogen kan vara på väg […]

Vattenskada på kansliet

Säker Skogs kansli har drabbats av en vattenskada. Detta medför att vi måste byta lokaler under reparationsarbetet som startar vecka 50. Situationen kommer troligen att innebära fördröjningar i körkortshanteringen, men vi hoppas att det blir av mindre omfattning. Vi ber om överseende med de problem som ev uppstår pga vattenskadan.  

Kursutvärdering

Ni som fått nya körkort, klicka här och fyll i kursutvärderingen!

Säker butik

Säker Skog arbetar aktivt med att öka säkerhetsmedvetandet och minska olyckor. Här kan du läsa om hur du kvalitetssäkrar din affärsverksamhet och blir en Säker Butik eller hittar en annan Säker butik. 

Bli en säker butik

Lär dig av andras misstag