Säkrare motormanuellt skogsarbete

för god arbetsmiljö och brukarnytta

Spännande läsning från vårt samarbete med Skogforsk

Läs resultaten från vårt samarbete med Skogforsk om småskalig teknik vid tillvaratagande av vindfällen och skadade träd. https://www.skogforsk.se/kunskap/kunskapsbanken/2022/smaskalig-teknik-bast-for-spridda-vindfallen/

Semestertider

Vårt kontor i Horndal har sommarstängt 1 juli – 7 augusti. Telefontiderna är då stängda. Vid brådskande frågor: Martina 070-394 87 78, martina.dalbrink@sakerskog.se Vi önskar alla en skön sommar!

ID06

Nu finns möjlighet att koppla Säker Skogs körkort till ID06 för den som vill. https://sakerskog.se/utbildning/id06/  

Kursutvärdering

Ni som fått nya körkort, klicka här och fyll i kursutvärderingen!

Säker butik

Säker Skog arbetar aktivt med att öka säkerhetsmedvetandet och minska olyckor. Här kan du läsa om hur du kvalitetssäkrar din affärsverksamhet och blir en Säker Butik eller hittar en annan Säker butik.

Bli en säker butik

Lär dig av andras misstag