Säkrare motormanuellt skogsarbete

för god arbetsmiljö och brukarnytta

Webbinarium: Säkerhet vid användning av fyrhjuling

Se nytt webbinarium från LRFs arbetsmiljövecka i slutet av mars där Säker Skogs verksamhetsledare Tomas Gullberg medverkade och tog upp säkerhetsfrågor och tips kring säker användning av fyrhjuling. För tredje året anordnade LRF via projektet Samlad kraft för ett säkert och attraktivt lantbruk en arbetsmiljövecka för att sprida kunskap kring hur man förebygger olyckor och […]

Spännande läsning från vårt samarbete med Skogforsk

Läs resultaten från vårt samarbete med Skogforsk om småskalig teknik vid tillvaratagande av vindfällen och skadade träd. https://www.skogforsk.se/kunskap/kunskapsbanken/2022/smaskalig-teknik-bast-for-spridda-vindfallen/

ID06

Nu finns möjlighet att koppla Säker Skogs körkort till ID06 för den som vill. https://sakerskog.se/utbildning/id06/  

Samarbete för självverksamhet

Säker Skog kommer samarbeta med Skogforsk för de självverksamma. Småskaliga metoder för att tillvarata träd skadade av t.ex. granbarkborre eller törskatesvamp behöver utvecklas och lyftas fram bland landets skogsägare. Skogsägarnas Forskningsfond tillskjuter 1,3 milj kr till projektet, vilket vi tycker är utmärkt bra och rätt prioriterat! https://www.lrf.se/om-lrf/organisation/branschavdelningar/lrf-skogsagarna/aktuellt-fran-lrf-skogsagarna/nu-utvecklas-sjalvverksamheten-i-skogen/

Kursutvärdering

Ni som fått nya körkort, klicka här och fyll i kursutvärderingen!

Säker butik

Säker Skog arbetar aktivt med att öka säkerhetsmedvetandet och minska olyckor. Här kan du läsa om hur du kvalitetssäkrar din affärsverksamhet och blir en Säker Butik eller hittar en annan Säker butik.

Bli en säker butik

Lär dig av andras misstag