Information från styrelsen

Martina Dalbrink har önskat lämna uppdraget som VD då vardagen som småbarnsmamma kräver sin tid.

Säker Skog kommer därför inom kort att påbörja rekrytering av en ny VD till Säker Skogs verksamhet. Tills vidare tar Tomas Gullberg över uppdraget som tf VD. I övrigt pågår verksamheten som vanligt och körkort trycks och packas i Horndal med fortsatt imponerande takt. // ordförande Gunilla Kjellsson

Jultider med andra tider på kontoret

Under julhelgerna är telefontiderna stängda följande dagar
21 december
28 december
2 januari.

Övriga dagar har vi begränsad bemanning, så svarstiderna på mejl kan vara längre än vanligt.

Vi önskar er alla en fin jul- och nyårshelg!

Spännande läsning från vårt samarbete med Skogforsk

Läs resultaten från vårt samarbete med Skogforsk om småskalig teknik vid tillvaratagande av vindfällen och skadade träd.

https://www.skogforsk.se/kunskap/kunskapsbanken/2022/smaskalig-teknik-bast-for-spridda-vindfallen/

ID06

Nu finns möjlighet att koppla Säker Skogs körkort till ID06 för den som vill.
https://sakerskog.se/utbildning/id06/

 

Samarbete för självverksamhet

Säker Skog kommer samarbeta med Skogforsk för de självverksamma. Småskaliga metoder för att tillvarata träd skadade av t.ex. granbarkborre eller törskatesvamp behöver utvecklas och lyftas fram bland landets skogsägare. Skogsägarnas Forskningsfond tillskjuter 1,3 milj kr till projektet, vilket vi tycker är utmärkt bra och rätt prioriterat!

https://www.lrf.se/om-lrf/organisation/branschavdelningar/lrf-skogsagarna/aktuellt-fran-lrf-skogsagarna/nu-utvecklas-sjalvverksamheten-i-skogen/