ID06

Nu finns möjlighet att koppla Säker Skogs körkort till ID06 för den som vill.
https://sakerskog.se/utbildning/id06/

 

Samarbete för självverksamhet

Säker Skog kommer samarbeta med Skogforsk för de självverksamma. Småskaliga metoder för att tillvarata träd skadade av t.ex. granbarkborre eller törskatesvamp behöver utvecklas och lyftas fram bland landets skogsägare. Skogsägarnas Forskningsfond tillskjuter 1,3 milj kr till projektet, vilket vi tycker är utmärkt bra och rätt prioriterat!

https://www.lrf.se/om-lrf/organisation/branschavdelningar/lrf-skogsagarna/aktuellt-fran-lrf-skogsagarna/nu-utvecklas-sjalvverksamheten-i-skogen/

Sommarstängt v. 27-30

Vi stänger kontoret och telefontiderna under veckorna 27-30.

Har du ett ärende som brådskar och inte kan vänta kontakta

Tomas Gullberg 070-300 08 14
tomas.gullberg@sakerskog.se

eller

Martina Dalbrink 070-394 87 78
martina.dalbrink@sakerskog.se

Vi önskar er en trevlig sommar!

Granbarkborre

Säker Skog har tillsammans med Södra skogsägarna tagit fram en film om att ta tillvara på granbarkborreskadade träd. Mycket viktig film! Se den här:

Granbarkborrefilm