Praktika & info

Här hittar du nyttiga kunskaper som rör det praktiska arbetet i skogen. Riktig arbetsteknik, rätt utrustning och bra kontakt med yttervärlden är viktiga förutsättningar för ett säkrare arbete. I praktikans underrubriker här till vänster kan du även klicka dig fram till viktig information om olika försäkringar och den lagstiftning som berör dig som arbetar i skogen.

Bildmaterialet till våra sidor är till stor del taget innan de nya bestämmelserna om varselkläder kom i december 2012. Ni får ha överseende med att inte alla som förekommer på bilderna är klädda enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter, AFS 2012:01.