Lär av andras misstagP1030103

 

Detta är en samlingskatalog över verkliga olyckor och tillbud som förekommit i skogsarbete. Tanken är att den skall vara en hjälp till självrannsakan och visa hur det kan gå om man inte anstränger sig i säkerhetsarbetet. Ta lärdom av det som hänt andra och undvik att sätta dig själv i samma situation! Ingen av huvudpersonerna anges med rätt namn av integritetsskäl.

Efter varje redovisat fall kan du ställa dig frågorna:

  • Vad förorsakade olyckan?
  • Hur skulle de gjort för att undvika den?

Därefter kan du klicka dig till analysen av olyckan (=”facit”) Följande fall är hämtade från ett examensarbete som utförts vid institutionen för skogsskötsel (avdelningen för skogsteknologi) vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Umeå, i samarbete med projektet Säker Skog. Fallen bygger på verkliga händelser, men vissa detaljer kan här vara ändrade, vilket inte påverkar bedömningen av fallen.

Fall 1, Haksmäll av rotända

Fall 2, Fingret klämdes vid lastning

Fall 3, Knockad av spjälkande björk

Fall 4, Knäskada av fallande stock

Fall 5, Halkade på lös bark och slog i bröstkorgen

Fall 6, Lårskada av kastande motorsåg

Fall 7, Sågade sig i benet

Fall 8, Smäll på käften av vinschvev

Tillbaka till Praktikan>>>