Haksmäll av rotända

Fall 1 webb

Nere i ett dike vid en åkerkant gick Adam och fällde mindre träd med motorsåg. Träden var 6-8 m långa och fälldes ut på en åker. Adam gjorde inga fällskär och började fälla nästa träd medan det förra var på väg att falla. När ett av träden träffade dikesvallen slog rotändan upp och träffade Adam på hakan och orsakade en skada.
Adam använde inte skyddsbyxor vid olyckstillfället.

Vad förorsakade olyckan?
Hur skulle Adam gjort för att undvika den?

Fundera på detta innan du klickar dig till analysen av olyckan >>>