Knäskada av fallande stock

Fall 4 webb

Efter en större avverkning hade David fått hemkört 100 m3 rötved som låg i en trave bakom ladugården. David höll på att upparbeta traven till pannved. Det var trångt mellan traven och den upplagda färdiga veden. Men han hade bedömt att det var en för stor arbetsinsats att flytta på traven. För att det skulle finnas arbetsutrymme var lutningen på travens ände brant. David hade ett spett och petade ner bitar som han bedömde som farliga och som kunde ramla ned. När han skulle lägga en ny rad med ved var det en stock som låg snett under traven och som var i vägen. Han kapade därför av stocken. Eftersom en stor del av traven vilade på stocken blev det en sättning på någon cm i traven, vilket var tillräckligt för att en stock skulle ramla ner från toppen av traven och träffa honom på knäet.

Vad förorsakade olyckan?
Hur skulle David gjort för att undvika den?

Fundera på detta innan du klickar dig till analysen av olyckan >>>