Fingret klämdes fast vid lastning

Fall 2 webb

Bertil höll på att lasta stockar på sin skogskärra med en traktormonterad vajerkran. Bertil var pressad och irriterad över att vajerkranen inte fungerade som den skulle och att vädret var dåligt.
Med hjälp av vajerkranen ville han ha fram en stock en bit på lasset, varför han gungade den fram och tillbaka. Avsikten var att släppa stocken när den var så långt fram som det var tänkt. Men vajerspelet var inte korrekt justerat så i stället för att trilla ner på rätt plats träffade stocken Bertils finger, som klämdes mellan den gungande stocken och en kranbalk som han höll sig i.

Vad förorsakade olyckan?
Hur skulle Bertil gjort för att undvika den?

Fundera på detta innan du klickar dig till analysen av olyckan >>>