Lårskada av kastande motorsåg

Fall 6 webb

Stressad och irriterad över en krånglande, svårstartad motorsåg med slö och kastbenägen kedja högg Fredrik torrträd i djup snö. Han stod en bit från stammen och kvistade. När han lutade sig framåt och kvistade med svärdsspetsen kastade sågen. Med full gas träffade kedjan skyddsbyxorna. Byxorna stoppade inte kedjan helt utan Fredrik fick ett jack i låret.

Vad förorsakade olyckan?
Hur skulle Fredrik gjort för att undvika den?

Fundera på detta innan du klickar dig till analysen av olyckan >>>