Analys av fall 6, lårskada av kastande motorsåg

Fall 6 webb

Orsaker till olyckan ”Lårskada av kastande motorsåg”

Sågen kastade när Fredrik använde ett område på svärdet som är farligt. Anledningen till att Fredrik använde sig av detta område på svärdet var hans olämpliga arbetsposition i förhållande till trädet han upparbetade. Därför kan felhandlingen som skadade honom anses vara avsiktlig. Dessutom var sågen inte i bra kondition och Fredrik hade blivit både stressad och irriterad på grund av detta. Bristerna i underhåll var avsiktliga fel.

Fredriks egen förklaring:

”Ja, det enda jag kan säga är: slarv och oförlåtligt!”

Hur skulle du ha gjort för att undvika olyckan? Fredriks svar på frågan:

”Man ska ge sig tid och inte ha för bråttom! Jag skulle också ha haft saker och ting i bättre skick!”

Diskussion

Fredrik nämner i sin reflektion inte någonting om sin egen arbetsposition gentemot trädet. Han visar inte heller att han vet om att det är farligt att såga med svärdspetsen. Däremot är han medveten om sin egen stressnivå och att brister i sågens underhåll har bidragit till olyckan.

Tillbaka >>>