Utbildningstrappan för motorsågskörkort

Motorsågskörkortet har olika nivåer som anpassats för olika brukares behov, se nedanstående figur som visar hur utbildningstrappan är uppbyggd. Nivå A är alltså den grundläggande nivån som man måste klara först, för att sedan gå vidare till nästa nivå, B och därefter till C. Nivåerna D, S , E, EBYGG, F, V och I är specifika för olika branscher och kräver lite olika förkunskaper (se figuren). OBS! Nivå C omfattar även nivåerna S och V. Dvs den som har tagit C har även uppfyllt kraven för S och V. Detsamma gäller för nivå E, som även omfattar EBYGG. Beträffande omfattning (kurslängd) i dagar så är det ungefärliga siffror och uppkörningen ligger oftast utanför dessa tidsramar. Räkna alltså med en halv till en dag extra för uppkörning!

OBS! Förstora bilden: Klicka en gång på bilden och därefter ytterligare en gång!


Förstora: Klicka en gång på bilden och därefter ytterligare en gång!

Beskrivning av körkortsnivåerna