Böcker, broschyrer och filmer

Böcker

Boken Motorsågning

Motorsågning

Beställes från Skogsstyrelsens böcker och broschyrer , tel 036-359300, e-post: bocker@skogsstyrelsen.se

Boken finns även som ljudbok hos Inläsningstjänst, www.inlasningstjanst.se

Studiehandledning motorsåg ny

Hos Skogsstyrelsen finns även Studiehandledning för motorsågskörkort nivå A+B och broschyren Motorsågen i ett uthålligt skogsbruk

M-sågen i uthålligt

Arbete med motorsåg Hva

Arbete med motorsåg (Husqvarna)

Arbete med motorsåg (webbbaserad bok, finns även som vanlig bok)

Länk: http://www.husqvarna.com/se/instruktionsbocker/

Husqvarna, tel 036-146500, fax 036-146196

Komplement motorsåg sammanf av AFS 2012 mm 20230310 Innehåller sammanfattning av de lagar och regler som gäller för arbete med motorsåg.

Engelsk version:Complement chainsaws (AFS) 1512 ver1

Polsk version: Complement chainsaws (AFS) 1512 ver1_POLSKA

Rumänsk version: Complement chainsaws (AFS) 1512 ver1_RUMÄNSKA

Lärobok ”Röjsågning och annan skogsvårdsteknik”

Röjsågning bok

”Studiehandledning Röjsågskörkort nivå RA + RB”

Studiehandledning röjsåg

Studiehandledningen är ämnad för studiecirklar. Bok och handledning beställes från Skogsstyrelsens bokförsäljning (länk), tel 036-359340

Boken finns även som ljudbok hos Inläsningstjänst, www.inlasningstjanst.se

Ladda hem Komplement röjsåg 2013-01-14 (sammanfattning av lagar och regler). Vi har även översatt komplementet till

engelska:  Complement brush cutters 20140829

polska: Complement-brush-cutters-20140829_POLSKA

rumänska: Complement-brush-cutters-20140829_RUMÄNSKA

 

Broschyrer

Infobroschyr Motorsågskörkort-röjsåg förstasidan f hemsida

Informationsbroschyr om Motorsågs- och Röjsågskörkort.

Kan beställas från info@sakerskog.se eller laddas ner i nedanstående länk!

Infobroschyr Motorsågskörkort-röjsågskörkort version 141117 f hemsida

 

Filmer

Motorsågskörkort DVD

Säker Röjning DVD

DVD Att ta motorsågskörkort nivå A & B justerad

Samlings-DVD Motorsågskörkort, DVD-filmen Säker Röjning och DVD-filmen Att ta motorsågskörkort Nivå A & B (125:- inkl moms per st, porto tillkommer) beställer du från Säker Skog, tel 0226-400 80, eller via mail info@sakerskog.se

 

Dekaler

Klisterdekaler med ”komihåg” för nedtagning av fastfällt träd och stormkapet finns att beställa från Säker Skog (adress se ovan!) för 10 kr per st + moms. Klicka på nedanstående länkar för att se hur de ser ut!

Dekal 8×30 cm för svärdskydd

Dekal 16×16 cm för bensindunk