Böcker, broschyrer och filmer

Böcker

Boken Motorsågning

Motorsågning

Beställes från Skogsstyrelsens böcker och broschyrer , tel 036-359300, e-post: bocker@skogsstyrelsen.se

Boken finns även som ljudbok hos Inläsningstjänst, www.inlasningstjanst.se

Studiehandledning motorsåg ny

Hos Skogsstyrelsen finns även Studiehandledning för motorsågskörkort nivå A+B och broschyren Motorsågen i ett uthålligt skogsbruk

M-sågen i uthålligt

Arbete med motorsåg Hva

Arbete med motorsåg (Husqvarna)

Arbete med motorsåg (webbbaserad bok, finns även som vanlig bok)

Länk: http://www.husqvarna.com/se/instruktionsbocker/

Husqvarna, tel 036-146500, fax 036-146196

Komplement motorsåg (sammanf av AFS 2012 mm) med mer om filning 20160607 svåra ord (003)(laddas hem) som innehåller sammanfattning av de lagar och regler som gäller för motorsågning (se ovan!)

Engelsk version:Complement chainsaws (AFS) 1512 ver1

Polsk version: Complement chainsaws (AFS) 1512 ver1_POLSKA

Rumänsk version: Complement chainsaws (AFS) 1512 ver1_RUMÄNSKA

Lärobok ”Röjsågning och annan skogsvårdsteknik”

Röjsågning bok

”Studiehandledning Röjsågskörkort nivå RA + RB”

Studiehandledning röjsåg

Studiehandledningen är ämnad för studiecirklar. Bok och handledning beställes från Skogsstyrelsens bokförsäljning (länk), tel 036-359340

Boken finns även som ljudbok hos Inläsningstjänst, www.inlasningstjanst.se

Ladda hem Komplement röjsåg 2013-01-14 (sammanfattning av lagar och regler). Vi har även översatt komplementet till

engelska:  Complement brush cutters 20140829

polska: Complement-brush-cutters-20140829_POLSKA

rumänska: Complement-brush-cutters-20140829_RUMÄNSKA

 

Broschyrer

Infobroschyr Motorsågskörkort-röjsåg förstasidan f hemsida

Informationsbroschyr om Motorsågs- och Röjsågskörkort.

Kan beställas från info@sakerskog.se eller laddas ner i nedanstående länk!

Infobroschyr Motorsågskörkort-röjsågskörkort version 141117 f hemsida

 

Filmer

Motorsågskörkort DVD

Säker Röjning DVD

DVD Att ta motorsågskörkort nivå A & B justerad

Samlings-DVD Motorsågskörkort, DVD-filmen Säker Röjning och DVD-filmen Att ta motorsågskörkort Nivå A & B (125:- inkl moms per st, porto tillkommer) beställer du från Säker Skog, tel 0226-400 80, eller via mail info@sakerskog.se

 

Dekaler

Klisterdekaler med ”komihåg” för nedtagning av fastfällt träd och stormkapet finns att beställa från Säker Skog (adress se ovan!) för 10 kr per st + moms. Klicka på nedanstående länkar för att se hur de ser ut!

Dekal 8×30 cm för svärdskydd

Dekal 16×16 cm för bensindunk