Säker Skog startade som ett projekt 2001, men är idag en ekonomisk förening. Vi ägs av Lantbrukarnas riksförbund (LRF) och de tre skogsägarföreningarna Norra Skog, Mellanskog och Södra skogsägarna.

Säker skogs verksamhet syftar till att öka säkerheten för de som arbetar med röjsåg, motorsåg och fyrhjuling. Antalet olyckor, framför allt allvarliga sådana och dödsolyckor, behöver minska och vårt arbete är oerhört viktigt i detta. Många engagerade och välutbildade instruktörer spridda över hela landet är framgången i detta, i kombination med uppdaterade utbildningar och korrekt utförda examinationer på relevant nivå.

Bland annat genom införandet av motorsågs- och röjsågskörkortet har Säker Skog fått en viktig position i arbetet med att öka säkerheten i skogsarbetet, särskilt inom det privata skogsbruket. Fram till idag har vi utfärdat över 150 000 körkort. Nu pågår också en satsning med att få igång utbildningar för fyrhjulingskort.

Välkommen att ta kontakt med oss eller någon av våra drygt 350 instruktörer!