Styrelsen

  • Gunilla Kjellsson, LRF, ordf
  • Per-Anders Hansson, Mellanskog, vice ordf
  • Oskar Sjölund, Norra Skog
  • Hans Berggren, Södra skogsägarna