Styrelsen

  • Gunilla Kjellsson, LRF, ordf
  • Per-Anders Hansson, Mellanskog, vice ordf
  • Oskar Sjölund, Norra Skogsägarna
  • Nils-Ingemar Gohde, Norrskog
  • Anders Roman, Södra