Utvecklings- och kvalitetsgruppen

Utvecklings- och kvalitetsgruppen arbetar med frågor inom utveckling och kvalitetssäkring bl.a. instruktörsmöten, kalibreringsövningar och instruktörsutbildning. I första hand förebyggande, men även uppföljning och åtgärder kring befarade problem. Kontakta gärna någon i gruppen om du har synpunkter eller frågor. (Vilka de företräder inom parentes.)

Lars Strandell (tillverkare)

Göran Strand (skolor)

Axel Åkesson (skolor)

Ulf Augustsson (SKS)

Sven-Owe Kymnedal (SKS)

Jörgen Wahlberg (privata utbildare)

Martin Nilsson (fristående utbildare)

Tomas Gullberg (verksamhetsledare Säker Skog)

Oskar Sjölund (Säker Skogs styrelse, adjungerad)