Arbetsgrupper

För att effektivt driva verksamhet och utveckling kommer mycket jobb att drivas i arbetsgrupper som fortsätter sitt arbete eller bildas:

  • Säker Butik
  • Motorsågs- och röjsågskörkort, kvalitetssäkring
  • Motorsågs- och röjsågskörkort, utveckling
  • Terrängkörkort

Flera av de aktiviteter som varit årligen återkommande i projektet kommer att fortsätta också i den ekonomiska föreningen, t.ex. de årliga arbetskonferenserna och instruktörsmötena.