Utvecklings- och kvalitetsgruppen

Utvecklings- och kvalitetsgruppen arbetar med frågor inom utveckling och kvalitetssäkring bl.a.  instruktörsmöten, kalibreringsövningar och instruktörsutbildning. I första hand förebyggande, men även uppföljning och åtgärder kring befarade problem. Kontakta gärna någon i gruppen om du har synpunkter eller frågor. (Vilka de företräder inom parentes.)

Lars Strandell (tillverkare)

Göran Strand (skolor)

Ulf Augustsson (SKS)

Jörgen Wahlberg (privata utbildare)

Tomas Gullberg (verksamhetsledare Säker Skog)

Martina Dalbrink (VD Säker Skog)

Oskar Sjölund (Säker Skogs styrelse, adjungerad)