Kvalitetsgruppen

Kvalitetsgruppen arbetar med instruktörsmöten, kalibreringsövningar, systemutveckling, instruktörsutbildning m.m. i syfte att utveckla kvalitén inom Säker Skog. I första hand förebyggande, men även uppföljning och åtgärder kring befarade problem. Kontakta gärna någon i kvalitetsgruppen om du har synpunkter eller frågor. (Vilka de företräder inom parentes.)

Lars Strandell (tillverkare)

Göran Strand (skolor)

Ulf Augustsson (SKS)

Jörgen Wahlberg (privata utbildare)

Tomas Gullberg (verksamhetsledare Säker Skog)

Oskar Sjölund (Säker Skogs styrelse, adjungerad)