Rådgivande gruppen

För branschens brukare och myndigheter.

  • Royne Andersson, Skogsstyrelsen
  • Per-Anders Hansson, Skogsägarföreningarna
  • Håkan Johansson, LRF
  • Johanna Rosenlind, Energiföretagen
  • Kristine Wiklund, Skogsbrukets yrkesnämnd
  • Michael Insulander, Naturbrukets yrkesnämnd
  • Ingebjörn Lundevall, Naturbruksgymnasierna