Rådgivande gruppen för branschens brukare och myndigheter

  • Royne Andersson, Skogsstyrelsen
  • Per-Anders Hansson, Skogsägarföreningarna
  • Anders Drottja, LRF
  • Katarina Tilosius, Svensk Energi
  • Eva Slätis, Svensk Energi
  • Maud Petri Rådström, Skogsbrukets yrkesnämnd
  • Michael Insulander, Naturbrukets yrkesnämnd
  • Pär Hagbohm, räddningstjänsten
  • Anders Öberg, naturbruksgymnasierna