Kurser och utbildningar

 

Säker Skog arrangerar inga egna utbildningar utan hänvisar till alla certifierade instruktörer/examinatorer som är anslutna till Säker Skogs system. Du hittar utbildarna här till vänster i menyn under Sök utbildare/examinatörer.

Förutom att hänvisa till alla våra anslutna instruktörer och deras företag kan vi även rekommendera Skogsbrukets Yrkesnämnd (SYN) och den webbutbildning de kan erbjuda.

Den nya webbutbildningen behandlar teori och visar bra arbetsteknik för allmän sågteknik och grundläggande trädfällning. Utbildningen visar även hur en egen träning kan läggas upp och hur de praktiska proven går till och bedöms. Förberedande teoretiska test ingår.

För personer med en tidigare bra utbildning och stor erfarenhet kan genomgången webbutbildning och viss egen träning räcka för att gå direkt till prov för motorsågskörkort AB. Men webbutbildningen kan även vara intressant som ett komplement i annan utbildning för mera oerfarna. Priset är 300 kronor för att få ett lösenord som ger tillgång till utbildningen.

Utbildningen omfattar 3-4 timmar varav ca 1,5 timmar film.

För mer information: http://synkurser.skotselskolan.se

 

 

 

Relaterad information