Fyrhjulingskort

(Sidan är under uppbyggnad)

Säker Skog utfärdar fyrhjulingskort, som har tre olika nivåer, A, B och C, som anpassats för olika brukares behov. För att få fyrhjulingskort ska man klara både ett teoretiskt prov och ett praktiskt prov för varje nivå.

Nedanstående figur visar hur utbildningstrappan för fyrhjulingskortet ser ut:

terrangkorkort-utbildningstrappa