Fyrhjulingkortets nivåer

Nivå A, Fyrhjuling grund

är alltså den grundläggande nivån som man måste klara först. Genom olika övningar ges förutsättningar att klara det praktiska provet, exempel på övningar i grundläggande körteknik:
-starta och bromsa mjuktniva-a-tomas-g
-köra över hinder
-manövrera i en slalombana
-vändning och backning där det är trångt
-känn på bromsarna i olika hastighet

 

 

 

 

 

Nivå B, Släpfordon, grund,

niva-b-oscar-m-vagninnehåll bl.a.:
-lastning av kärror till lämpligt
kultryck.
-manövrera i en slalombana
-utrymmeskrav vid svängar
-körning med olika lastvikt
-bromsprov med släp

 

 

 

Nivå C, Avancerad terrängkörning,niva-c-oscar-med-vagn-pa-berg

innehåll, bl.a.:
-olika terräng och körskador
-planera körvägar med olika
svårighetsgrad
-terrängtransport av virke
-lastningshjälpmedel och utrustning
för virkestransport
-vinschning