Sågade sig i benet

Fall 7 webb

Med en krånglande motorsåg och utan skyddskläder höll Gustav på att hugga lövträd på ett besvärligt underlag. Han var irriterad och stressad på grund av att sågen var slö och svårstartad. Dessutom var förgasaren feljusterad, vilket medförde att kedjan roterade på tomgång. Gustav hade fokus på att bli klar. När han kvistade och skulle vända sig om för att kapa en kvist på undersidan av stammen snubblade han och sågade sig i benet. Gustav ägde inga skyddskläder. Han tyckte det var för dyrt i förhållande till den korta tid som han brukade använda motorsågen, några få timmar per år.

Vad förorsakade olyckan?
Hur skulle Gustav gjort för att undvika den?

Fundera på detta innan du klickar dig till analysen av olyckan >>>