Analys av fall 7, Sågade sig i benet

Fall 7 webb

Orsaker till olyckan ”Sågade sig i benet”

De felhandlingar som ledde till olyckan var både oavsiktliga och avsiktliga. Att Gustav snubblade var oavsiktligt, medan det var avsiktliga felhandlingar att inte använda skyddskläder och att inte justera tomgången.
Bidragande orsaker till olyckan var dessutom den stress och irritation Gustav kände.

Gustavs egen förklaring:

”Ja, det var ren vårdslöshet helt enkelt. Sågen var inte inställd som den borde varit. Jag borde haft skyddskläder också”

Hur skulle du ha gjort för att undvika olyckan? Gustavs svar på frågan:

”Man ska ha riktig motorsågsutrustning och mer kunskap och rutin på kvistning. Det tycker jag är ett av de farligaste momenten i skogen. Plus skyddsutrustning naturligtvis. Hade jag haft en bra såg med vass kedja och haft rätt skyddsutrustning och bättre förhållande i skogen än där jag var, då hade det här aldrig hänt. Det är vad jag tror.”

Diskussion

I sin egen reflektion identifierar Gustav själv en stor del av felhandlingarna. Han har dock inte identifierat stressen. Trots att han nämner avsaknaden av skyddsutrustning som en felhandling, anser han att utrustningen är för dyr för den tid han använder den. Han har tydligen gjort en avvägning av kostnader mot risker, men missbedömt!

Tillbaka>>>