Knockad av spjälkande björk

Fall 3 webb

Cesar med motorsåg, fadern med motorsåg och brodern med traktor höll på att upparbeta och köra ut vindfällen i en hyggeskant. Fadern var en bit bort. En större gran som hängde över ett antal andra mindre träd ville inte gå ner. Cesar och brodern försökte att få ner den hängande granen med traktorns hjälp samt genom att Cesar kapade av några mindre granar som den stora granen hängde i. När detta inte lyckades beslöt sig Cesar för att kapa av en björk som den stora granen hängde i, samtidigt som brodern ”ruckade” i den hängande granen. Cesar bedömde att björken skulle spjälka eftersom den stod i spänn och ställde sig så att spjälkningen inte skulle träffa honom själv. När han började såga i björken spjälkade den direkt, inte i den bedömda riktningen utan på Cesar, som föll bakåt och blev liggande några minuter. Granen gick inte ner.

Vad förorsakade olyckan?
Hur skulle Cesar gjort för att undvika den?

Fundera på detta innan du klickar dig till analysen av olyckan >>>

Lär dig mer under nedtagning av fastfällt träd >>>