Nedtagning av fastfällt träd – det farligaste momentet vid skogsavverkning

Av Tomas Gullberg

IMG_2326 f hemsida

Förr eller senare råkar man vid trädfällning ut för att ett träd fastnar i ett annat. Är man duktig att fälla och riktar väl med sågen händer det inte så ofta (se avsnittet: Säker trädfällning) Tänk på att några sekunders extra omsorgsfull fällning kan spara lång tid av farligt slit med att få ned ett fastfällt träd. Fastfällningen kan också ha orsakats av stormfällning. En stor del av de allvarliga olyckorna och dödsfallen inträffar i samband med fastfällning varför det är extra viktigt att lära sig en ”säker” nedtagningsteknik. Det finns många skäl till att nedtagning av fastfällda träd ger olyckor.

  • Det hängande trädet är i sig en ”gillrad fälla”
  • Händelseförloppet när väl trädet börjar falla till marken är ofta hastigare än man räknat med
  • Det är ofta mycket fysiskt ansträngande att få ned ett fastfällt träd
  • Situationen är stressande och det är lätt att förivra sig och ta för stora risker i hopp om att snabbt få undan ”problemet”

En god regel är att ta en paus och fundera igenom situationen när du fällt fast. Prioritera säkerheten högt och dra dig inte för att påkalla hjälp från vinsch, eller skogsmaskin med kran. Kom ihåg att riskområdet vid ett hängande träd skall märkas ut med snitsel om det lämnas.

 

Tre livsviktiga förbud

– att gå under hängande träd
– att fälla trädet som det fastfällda trädet vilar mot
– att fälla nya träd på ett fastfällt träd

Dessa tre enkla regler kan tyckas självklara, men många allvarliga olyckor har uppstått när någon brutit mot dessa regler.

 

Några sätt att ta ned ett fastfällt träd

Det finns många olika metoder för nertagning av ett fastfällt träd. Om fastfällningen ser ut att inte sitta så hårt börjar man att prova att vrida loss trädet som är en enkel och snabb metod. De flesta fastfällningar klaras med vridning. Om den inte räcker får man ta till mera omständliga och kraftfulla metoder.

 

Nedtagning av fastfällt träd – vridning

fastfälln f vridning

Fastfällning, lämplig för nedtagning genom vridning

 

Genom att vrida trädet rullar kronan förhoppningsvis loss och släpper taget i det andra trädet så det kan falla till marken. Vridning brukar fungera bra om trädet inte lutar så mycket, högst ca 45 grader. Vridningen görs åt det håll som bedöms enklast. I regel den sida om stammen på det fastfällda trädet som kronan vilar.

 

Metod:

  • Såga av det mesta av brytmånen, men spar en vridpunkt på den sida som du ska vrida det fastfällda trädet mot. Spar du vridklacken på andra sidan hindras vridningen av stubben.
  • Stå på ”säkra sidan” av stammen när du vrider ned det fastfällda trädet (vrid från dig). Ibland kan det krävas omtag och flera varv.

minskad brytmån

Här har brytmånen minskats genom ett genomstick vid pilen.

 

brytmån klack kvar

Här har den högra brytmånsklacken(pilen) stegvis kapats. Nu återstår bara den vänstra klacken (=vridpunkten).

 

Redskap:

Brytjärn med vändhake eller krok till lyftkroken eller, mer kraftfullt, massavedsbit med vändband eller vändkrok. Det går även att förlänga skaftet på brytjärnet med en klen massavedbit.

 

brytjärnsvridning

Brytjärnsvridning

 

brytjärn plus massaved

Brytjärnet förlängt med massavedbit

 

IMG_2354

Vridning med band

 

IMG_2357

Så fort trädet börjar falla: sätt dig i säkerhet!

 

Om det inte går att vrida ner trädet får man prova att baxa eller dra trädet bakåt. Om trädet lutar kraftigt (över 45 grader) och sitter hårt brukar baxning bakåt vara  bästa metoden.

 

 

Baxning av rotändan bakåt – trappa ned

Ett vanligt problem är att rotänden vill arbeta ner sig i marken eller snön. Trycket mot marken blir mycket stort från ett böjt och hängande träd. Med en speciell snedkapningsteknik ”Trappa ned” erhålls en bättre glidyta och liten risk att sågen kläms fast när trädet ska sågas loss från stubben. Har trädet fastnat så man inte orkar rubba trädet kan man också offra en till bit och göra en ny snedkapning högre upp. Utför arbetet från den säkraste sidan och var beredd att hoppa undan.

 

Metod för snedkapning av rotände enligt ”trappa ned”:

 

Baxning 1 trned

Man kan förbereda med en bädd av slanor för att glidningen mot marken skall underlättas.

 

Baxning 2 trned

Det övre vågräta trappsteget sågas från undersidan av stammen (håll svärdet i vinkel mot stammen!) till lite över mitten på stammen. Brytjärn eller fällkil sätts in i skäret!

 

Baxning 3 trned

Sedan sågas det undre trappsteget från utsidan till lite över mitten på stammen (anpassa steghöjden till ca 5 cm)

 

Baxning 4 trned

Bryt loss det sista (spjälkning längs fibrerna) med brytjärnet eller kilen och…..

 

Baxning 5 trned

…baxa vidare!

 

 

Utnyttja kraftutväxlingen i baxningsspaken (massavedsbiten) och försök hitta bra stöd i marken (bakom stubbar etc). Detta arbete är mycket tungt! Var beredd att trädet när som helst kan börja rulla i sidled eller glida i längsled och falla till marken. Ha också beredskap att släppa baxningsspaken så du inte kommer i kläm under den.

Mindre, lätta träd och korta sträckor kan klaras med enkla medel som handkraft och sax (vid mycket små träd).

 

Baxning på ”räls” eller ”kälke”

Om det är ett tungt och svårt träd som måste baxas långt innan det släpper kan det löna sig att lägga ned jobb på att få trädet att ”gå som på räls”. Med en lagom grov och tillräckligt lång slana (gärna 6 m och ska klara trädets tryck) som räls och ett spår i stammen glider trädet lätt och kontrollerat bakåt.

 

Metod:

 

kälke 1

Såga ett fyrkantigt urtag i stammen och en bit ner i stubben med insticksteknik som passar till slanan. Glidytan från stammen ska luta lite framåt (stick alltså in svärdet lite snett uppåt). Gör all sågning från utsidan. Passningen ska vara ganska precis i höjdled. Kapa lite av rotänden om den hindrar svärdet att nå igenom.

 

kälke 2

På stora träd sågas lite av brytmånen av från insidan av hålet, men inte mer än att resterande brytmån håller trädet.

 

kälke 3

Stick in slanan en rejäl bit, den kan också låsas vid stubben med ett hak mot stubben eller hak med låspinne.

 

kälke 4
Stå på sidan om stammen och såga försiktigt av resten av brytmånen med successiva sågningar snett uppifrån (så inte svärdet kläms fast) till trädet vilar på slanan/rälsen.

 

kälke 5
Om nödvändigt hjälp igång med en baxningsspak. Väl på slanan brukar det gå lätt och fort!

 

Metoden med räls kan även användas till träd där rotänden vilar direkt mot marken, men ”klabben” som slanan då vilar mot blir inte lika stadig som en rotfast stubbe.

Det finns även en speciellt tillverkad ”kälke” att trä på rotänden för att underlätta glidningen mot marken.

 

Fastfällning i klykor

Den allra värsta sortens fastfällning är när trädet hamnat i en djup klyka eller att det fällda trädet med en klyka omfamnar ett annat träd. Att vrida trädet är oftast meningslöst. Prova att baxa bakåt, men det kan ofta vara svårt om grenar bromsar i klykan. Om lutningsvinkeln är stor (över 45 grader) kan det gå att kapa loss korta bitar eller en kort stock och förhoppningsvis baxa ner trädet ytterligare. Kapa inte högre än i axelhöjd. Börja i så fall kapningen från ovansidan till ca 1/3 del av diametern med öppet motskär eller ändå bättre V-kapningsteknik (hänvisning) så bryts stocken mjukare. Var observant på spänningar och stå på säkra sidan. Var mycket försiktig när det undre kapsnittet görs och hoppa genast undan. Hjälper inte det är nerdragning med vinsch eller traktor enda alternativet.

 

Nerdragning med vinsch eller traktor

Den säkraste och minst ansträngande metoden, men den är inte riskfri. Normalmetoden vid neddragning tillgår i princip lika som vid baxning med massavedsbit, men utan ansträngning och på bättre säkerhetsavstånd. Fäst vajern nära rotänden och se upp så inte trädet fastnar i marken och slår över. Ett brytblock fäst i ett annat träd gör det möjligt att få en hög dragpunkt så att rotänden lyfts upp.

Ibland kan det vara lättare att dra loss trädets krona i sidled. Tänk dock på att man inte får gå under trädet eller klättra på det. En möjlighet är att kasta över vajern och dra in den med en båtshake eller liknande. Det finns även speciella teleskopstänger för montering av en dragsax högt upp.

Att resa ett fastfällt träd med vinsch och sedan släppa det att falla i ungefär ursprunglig riktning ger risker för överbelastningar på vinschen och skall undvikas.

 

Nedtagning med griplastare

Att gripa runt ett stort träd som inte maskinen klarar att lyfta kan vara riskabelt. Trädet kan dra med sig eller skada maskinen när det hastigt faller. Det kan vara säkrare att ha en bit vajer eller liknande mellan trädet och maskinen och utnyttja kranen som en vinsch med hög dragpunkt. Den höga dragpunkten minskar risken att rotänden fastnar i marken.

 

Några tips

  • Tänk igenom arbetet och bedöm lämplig metod – före
  • Dra dig inte för att påkalla hjälp – prioritera säkerheten främst
  • Låt varje fastfällning bli en motivation till att du lär dig en fällteknik med högre precision

Källor och medhjälpare

Stor del av innehållet i avsnittet ”Nedtagning av fastfällt träd” har hämtats från Skogsstyrelsens bok ”Motorsågning”.