Är din motorsåg säker?

IMG_2669

Här följer några viktiga och grundläggande punkter att kontrollera. Om du är tveksam till var säkerhetsdetaljerna sitter och hur de fungerar är det en stark indikation på att du behöver ta fram såg och instruktionsbok och repetera, eller gå en kurs snarast! Det gäller liv och hälsa och säkerheten får inte ignoreras!

Är kedjan i gott skick och inte för nersliten? En sliten kedja kan gå av och skada huggaren genom den snärt som uppstår. En länk som lossnar kan bli en farlig projektil! Byt kedja om det finns sprickor i nitar och länkar eller om den är så nedfilad och sliten på undersidan att hållfastheten är tveksam. Kravet är att skärtanden i smalaste sidan skall vara över 2 mm. Ta det säkra före det osäkra och byt i tid!

Är kedjan ordentligt spänd? En kedja skall inte hänga ner från svärdet, utan ligga an på hela svärdet. Men spänn den inte för hårt. Man skall kunna dra den runt med handen (använd handske!). Tänk också på att när kedjan är varm är den lite längre och då skall den inte sträckas för hårt. Då blir den alltför sträckt när den svalnar.

Fungerar kastskydd och kedjebroms? Starta motorsågen och gör en funktionstest genom att gasa upp varven på sågen och utlös kedjebromsen genom att föra fram vänster underarm mot kastskyddet. Då skall kedjebromsen omedelbart stoppa kedjan! Gamla sågar utan kastskydd bör naturligtvis inte användas.

Fungerar spärren mot ofrivilligt gaspådrag? Det s.k. dödmansgreppet.

Finns skydd för händerna om kedjan skulle gå av?

Finns anordning som fångar upp kedjan vid kedjebrott? Efter ett kedjebrott eller kedjeavhopp finns risk att fångsttappen skadats och måste bytas.

Bra gång på motorn. Tomgången får inte vara så hög att kedjan rör sig. Rengör luftfiltret regelbundet (gärna med gammal tandborste och diskmedel) och lämna sågen på service vid behov. Allra säkrast är att alltid ha kedjebromsen i vid start och förflyttningar.

Tillbaka till Arbetsteknik och utrustning>>>