Varför är motorsågen svår att starta?

start av motorsåg

Det finns många möjliga förklaringar och det är svårt att säga säkert utan att känna symptomen bättre.

Många drag kan vara helt normalt

De flesta motorsågar kräver många drag i startsnöret om de stått en tid eller om man kört slut på bensinen. Det beror på att bensin först måste matas fram med membranet i förgasaren. Det brukar handla om 5-7 drag och är ”normalt” även om det vore önskvärt med färre drag. Vissa sågar har en manuell bränslepump eller ”primer” som gör att den kan starta på första draget.

Används rätt startteknik?

Titta i instruktionsboken! När sågen är kall skall choke och startgas (halvgas) användas. På nyare sågar sker det ofta med ett kombireglage. När första tändningen sker (hörs ofta som en lätt puff), tryck in choken och fortsätt sedan dra och nu skall sågen starta och gå på startgasvarvtal som läggs ur genom att snabbt gasa till. Ett vanligt fel är att den ovane missar ”puffen” och fortsätter dra med choken i med följd att sågen blir ”sur”.
Vid start av varm såg kan användning av startgasläget underlätta. Det krävs dessutom viss kraft i draget, vilket kan vara ett problem för personer med svagare armar. Dekompressionsventil finns på många sågmodeller och gör att kraftbehovet minskar.

Enkla saker att börja med och förebygga problem

  • Håll luftfiltret rent och rör inte en korrekt justerad förgasare (observera att vissa sågar, t.ex. Husqvarna 242 har två luftfilter).
  • Gör rent eller byt tändstiftet, kolla elektrodavstånd.
  • Använd bra bensin och oljeblandning (alkylatbensin kan lagras betydligt längre och sliter mindre på gummidetaljer som membran och slangar). Ibland kan det räcka att byta gammal bensin för att sågen skall starta.
  • Försök hindra att vatten, snö och smuts kommer i tanken. Vatten i bensinen kan ge problem i kyla. (Förgasarsprit är inte bra då den förstör membran och annat gummi).
  • Öppna (vinter) eller stäng (sommar) ev. uppvärmningsventil mellan cylinder och förgasarutrymme.
  • Rengör kylflänsar mm och underhåll sågen enligt instruktionsboken.

Övrig enklare felsökning

För att sågen skall starta krävs lämplig bränsle/luftblandning, kompression och en gnista.

  • Är tändstiftet torrt efter upprepade startförsök kommer inte bensinen fram. Vanliga fel är trasigt eller dåligt membran, sprucken bränsleslang eller i bästa fall tom tank.
  • Ger stiftet gnista? Testa med stiftet synligt och kortslutet mot cylindern. Felet kan vara trasig tändspole eller tändkabel.
  • Känns kompressionen som kraftigt ökande motstånd i startsnöret före kolvens vändläge? Om inte är det risk att cylindern har skurit.

Om sågen fortfarande är trögstartad

Låt en duktig serviceverkstad kontrollera och serva sågen och justera förgasaren med varvräknare. Låt förgasarinställningen sedan vara, möjligtvis att du kan justera tomgången, men kolla alltid luftfiltret först.
En gammal såg kan vara allmänt sliten och därför svårstartad, kanske ide att köpa ny säkrare, lättare och mera lättstartad såg. Nyare sågar har allmänt sett blivit mera säkra på tomgången och vissa modeller med primer etc. också betydligt lättare att starta.

Tillbaka till Arbetsteknik och utrustning >>>