Filning av sax och krok

Bilderna är hämtade från Handbok för huggare, utgiven av Föreningen Skogsarbetens och Kungliga Domänstyrelsens Arbetsstudieavdelning, SDA, 1957.

Så här filar du saxensaxfilning

 

Så här filar du krokenkrokfilning

 

Praktiskt kontrollerar man spetsens effekt genom att dra den vågrätt med lätt tryck i handtaget mot en planka eller barkfri stock (längs fiberriktningen!). Spetsen skall då, om den är vass och rätt inställd, plöja ett svagt spår, alltså nätt och jämt fastna.kroktestning

Tillbaka till Arbetsteknik och utrustning >>>