Kraftbesparande och säker kvistning

Text: Tomas Gullberg, Foto och layout: David Torung, Instruktör: Anders Eklöf

Kommentar: Nedanstående bildserie gjordes innan Arbetsmiljöverkets krav på varselkläder på överkroppen kom i december 2012. Ni får ha överseende med att instruktören Anders Eklöf inte är klädd enligt de nya kraven. I dag ser Anders dock ut så här när han arbetar i skogen:


IMG_2588

Kvistningen upptar normalt den största delen av arbetstiden vid avverkning med motorsåg. En god
regel för att bli effektiv i skogsarbetet är att använda en kraftbesparande och snabb kvistningsteknik,
men att ta god tid på sig vid planeringen av fällningen. Viktigt är att fällriktning ger bra arbetshöjd
vid kvistningen, lite brosslingsarbete och naturligtvis inget arbete med att ta ned fastfällt träd.
Tyvärr är det väldigt få som har en väl avlastande kvistningsteknik. Om du blir trött i ryggen efter att
ha kvistat ett träd fi nns det troligen en del brister. Att lära om till en bättre kvistningsteknik är inte så
lätt, men väl värt varje ansträngning. Rena nybörjare och ”muskelsvaga” kvinnor lär sig oftast fort
en bra teknik, kanske för att de inte orkar jobba fel.

Kvistningshöjd IMG_8531
Några viktiga regler och principer för avlastning:

Försök åstadkom en bra kvistningshöjd (50-80 cm) genom att utnyttja tidigare
fällda stammar och naturliga markstöd. Vänta med att kapa stammen om det
ger förlorad arbetshöjd. En bra kvistningshöjd är en förutsättning för den mest
effektiva och avlastande arbetstekniken.

Avlastning kropp o stam IMG_8575 copy

Avlasta sågen mot stam och ben så mycket som möjligt och arbeta med sågen
nära kroppen. Tänk på att försöka undvika att bära eller lyfta sågen. Använd
”hävstångsprincipen” när kvistar ska sågas med skjutande kedja (tryck ner
bakre handtaget i stället för att lyfta i bågen). Fånga och lyft sågen med något
av benen när du sågar på hitsidan om stammen i stället för att lyfta i bågen.

Tips: träna att ”bära/avlasta” sågen strax ovan vänster knä mot startapparat/båge.
Om det känns naturligt att bära och fånga sågen med benen har man kommit en
viktig bit på vägen mot att få en bra arbetsteknik vid kvistning. Stöd även sågen
ovan vänster knä när kedjebromsen lossas!
Tumme runt båge IMG_8447 copy

Håll lätt i bågen och med tummen under. Låt vänsterhanden glida längs bågen och
gasa med omväxlande pekfinger och tumme. Det är viktigt att sågen snabbt och enkelt
kan vridas och svängas i olika riktningar. För detta krävs att sågen vilar mot stam
eller ben och greppet i bågen är löst!

Några viktiga regler för att minska olycksfallsrisken:

Förflyttning 8599 copy

 • Håll alltid svärdet på andra sidan stammen när du flyttar fötterna.
 • Stå stadigt med god balans i ungefär 45 graders vinkel mot stammen.
 • Håll aldrig i enbart bakre handtaget (med intryckt gasspärr).
 • Rensa ris med höger hand, ställ ifrån dig sågen eller ännu hellre såga
  bort riset som är i vägen.

Risplockning 8633 copy

 • Bär sågen i bågen och lägg gärna i kedjebromsen vid längre förflyttningar.
 • Såga aldrig mot kroppen eller bakom höger fot.

Lägg i kedjebromsen liten copy

 

Utgångsställning
Grundmönster för kvistning med avlastande teknik

Startposition: Fötterna i ca 45 graders vinkel mot stammen.

Arbetet kan indelas i 6 steg som bildar ett sammanhängande kvistningsmönster:

 1. låt sågen glida framåt på bortsidan stammen till nästa kvistvarv och såga uppåt med
  hävstångsteknik
 2. vrid och luta sågen mot dig och såga kvistar på ovansidan med skjutande kedja
 3. vinkla och sväng sågen och såga kvistar på hitsidan neråt med dragande kedja samtidigt
  som sågen fångas med ett ben mot startapparaten
 4. för sågen framåt/uppåt med benet och såga uppåt med stöd av benet (var mjuk i knäna)
 5. lägg ner sågen med kedjekåpan mot stammen och såga kvistar på ovansidan med
  skjutande kedja. Gasa med tummen!
 6. vrid upp sågen samtidigt som den vilar mot stammen och sågen neråt på bortsidan

Kvistningsmönstret i bild:

Första 1an IMG_8395 copy

Första 2an IMG_8400 copy

Första 3an IMG_8410 copy

Första 4an IMG_8415 copy

Första mot kvist 5 IMG_8417 copy

Första 5an IMG_8419 copy

Första mot kvist 6 IMG_8422 copy

Första 6an 1 IMG_8427 copy

Första 6an 2 IMG_8431 copy

Fler kvistningstips:

Vid träning kan det underlätta att starta med gashandtaget mellan benen och liggande och skjutande svärd tvärs stammen (redo för steg 2). Då står benen i rätt utgångsläge.
Tänk på att ständigt vila sågen mot stam eller ben och hålla löst i bågen!

Vänster ben IMG_8408 copy
Prova att utnyttja både höger och vänster ben och känn vad som passar dig.
Längst når man om sågen vilar mot vänsterbenet i steg 4. Ibland kan det vara
bra att fånga sågen med högerbenet i steg 3 och lämna över till vänsterbenet
i steg 4. Ju mer man står vinklad mot stammen desto naturligare att använda
vänster ben.

Det som brukar kräva mest övning är att svänga över sågen så gashandtaget
hamnar mot höger ben eller mellan benen i steg 2 och att fånga och stöda
sågen mot benet/benen i steg 3-4.
Träningstips: öva kvistningsmönstret med avslagen såg, utan att använda
vänster hand, på redan kvistad stam.

underkvistning IMG_8524

 

Om stammen ligger fritt tas underkvistarna (ungefär varannan gång efter steg 5)
med ett drag med skjutande kedja och armbågsstöd mot höger ben.

Om det är för långt mellan grenvarven för att nå fram till nästa grenvarv utan förflyttning av
fötterna utnyttjas endast steg 1-3, varefter sågen trycks med ben/glider över stammen till läge för
steg 1. Denna metod kan också vara ett enklare alternativ för den som inte kvistar så mycket.

Gorilla IMG_8628
Kvistning när stammen ligger på marken

Det finns ingen riktigt bra och avlastande teknik när stammen ligger lågt. Försök ändå att avlasta
ryggen genom att vila armbågar, händer och såg mot ben och knän. Böj på benen i stället för
ryggen. Det kan vara lämpligt att gå ner på knä i vissa fall. Steg 2 går inte använda utan svärdet
hålls mer konstant riktat ungefär i stammens riktning. Sågen hamnar tyvärr längre ifrån kroppen
med ökad belastning på ryggen som följd.

Tillbaka till Arbetsteknik och utrustning>>>