Filning av motorsågskedjan

filmallsanvändning

…och såga lätt och säkert

av Tomas Gullberg

Tillhör du dom som tycker att en kedja aldrig sågar så bra som när den är ny? I så fall har du en del att lära på dessa sidor. En välskött kedja skall skära bra och samtidigt gå mjukt så att det går att göra ett instick med precision.

En välskött motorsåg ökar säkerheten genom att vara mindre kastbenägen och gör dig mindre trött och irriterad. Att göra ett fint och säkert fällskär med en kedja som drar snett är en onödigt stor utmaning.

Några grundläggande regler

Använd en bra rundfil….

Filen skall ha rätt diameter och vara skarp. De flesta kedjor använder en 4,8 mm fil. Är du osäker kolla med din motorsågshandlare. Räkna med att en fil inte räcker till mer än en kedja. Om du sågat ordentligt i sten så att tandspetsarna blivit härdade kan en fil ”ta slut” efter en filning. Har du stensågat en redan sliten kedja kan det därför vara ide att byta kedja, eller ta hem och slipa bort det värsta på en slipmaskin som tål härdningen bättre.

Filningsfoton: Pär Fornling

 

sliten filNär filen ”blänker” runt om är den slut!

… en filmall och en plattfil

 

FilmallTre verktyg är vad som behövs för ett bra resultat; Kombinerad filmall, rundfil och plattfil.

 

filmallsanvändningEn filmall är en billig investering som säkrar ett bra resultat!

 

Visst går det att fila korrekt utan hjälpmedel, men varför göra det onödigt svårt? Det finns olika typer av filmallar. Typen med två stödrullar ger en mycket exakt filning om du ser till att filmallen vilar korrekt mot kedjan och att filen vilar mot båda rullarna när du skjuter filen framåt. En ny filmall kan gå lite trögt att trycka ned de första gångerna. Börja med att spänna kedjan.
vänsterhandsfilningMed en filmall går det även bra att fila med vänster hand!

Börja med att fila underställningsklackarna (ryttarna)

Fila underställningen först och gör en lätt skärpning av tänderna sedan!

ryttarfilning 1Underställningsmallen kan böja ned eggen en aning så den perfekta skärpan försvinner.

Höjden på underställningsklacken i förhållande till skäreggen bestämmer maxavverkningen (spåntjockleken) för varje skärtand. Denna inställning är avgörande för att sågen skall skära bra och säkert. Med fel mått kommer kedjan att endera skära långsamt, dra snett eller vara kastbenägen. Filmallen brukar ha två lägen, en grövre spåntjocklek för mjukt trä (soft) och en mindre spåntjocklek för hårt trä (hard). En ny kedja är i regel levererad med slipning för hårt trä, och kan alltså behöva filas direkt. Använd soft för ofruset barrvirke och ofrusen björk.

 ryttarfilning 2Här filas ryttaren för sågning i mjukt trä. Hålet närmast kameran är för hårt trä.

Underställningsmallar med en plåt som ”lutar mot en tand” ger en mjuk angreppspunkt på underställningsklacken och har fördelen att tänderna inte behöver vara lika långa. För mallar som vilar på toppen av flera tänder bör tänderna hållas lika långa för att ge ett korrekt resultat.

Du kan kolla att underställningen är lagom för din såg genom att såga genom en grov liggande stock utan att trycka. Sågen skall orka detta på ett bra arbetsvarv. Går sågen ner för mycket i varv är underställningen för stor i förhållande till skärmotstånd och motorstyrka. Om sågen inte arbetar sig ner effektivt och nyttjar motorns effekt kan underställningen vara för liten eller eggskärpan dålig.

Hur ofta behöver underställningsklackarna filas?

Det beror på hur stor avvikelse från den optimala spåntjockleken man vill acceptera. Den som alltid vill ha både maximal avverkningskapacitet och en acceptabel kastbenägenhet bör alltså fila ryttarna relativt ofta.

Släppningsvinkeln gör att höjden på tandspetsen minskar ca 0,7 mm från det den är ny till dess den av säkerhetsskäl skall kasseras. Med andra ord minskar spåntjockleken med 0,7 mm om underställningsklackarna inte filas ner.

Den optimala spåntjockleken varierar mellan ca 0,5 mm för hårt trä och ca 0,7 mm för löst trä. Kedjan kommer alltså att sluta såga (spåntjocklek = 0) innan kedjan är slutfilad om inte ryttarna justeras! Om man ”bara” filar ryttarna 2 gånger under en kedjas livslängd kommer spåntjockleken att bli upp till 0,23 mm mindre än den optimala. Om man filar ryttarna 5 gånger blir ”felet” max 0,12 mm.

Filning av skärlänkarna

Fila med lugna säkra drag. Lyft filen på tillbakavägen. Fila tills eggen, och i synnerhet hörnspetsen är helt skarp. Det får inte finnas några märken från slitage kvar på tandens topp eller utsida. En stensågning kan kräva mycket filning innan alla märken är borta. Kolla med nageln om du är osäker på skärpan.
Normalt kan det räcka att fila någon gång per dag, men är du nära en dammig väg kan det krävas filning betydligt oftare. Vänta inte med att fila. Eggen slits extra fort när den blivit slö.
Observera att det skall vara olika filmallar till den nyare Pixel-kedjan med 1,3 mm spår (märkt 0,325 och H30/S30 eller Ø4,8 och ”Stämgaffelsymbol i cirkel” ) och den äldre, grövre, typen av kedja (H25) med 1,5 mm spår (märkt 0,325 och AP eller Ø4,8).

bra skärpaNär skärpan är bra syns inte eggen, där den blir sliten blänker avrundningen. Det här ser bra ut…

lite blänk…Möjligen är det lite blänk kvar som kräver ett extra tag med filen. Det kan vara lite råegg, som går bort med ett fildrag åt andra hållet.

Vad är rätt skärvinklar?

De skärvinklar som rekommenderas i instruktionsböcker, står på kedjekartongen och finns inbyggda i filmallar är en beprövad kompromiss för att ge både god livslängd, hög avverkningskapacitet och säkra hanteringsegenskaper. Ett enkelt sätt att kolla att eggvinkeln blivit bra är att se på tanden rakt från sidan (kolla stötvinkeln). Tandspetsen skall vanligtvis stå upp ungefär 85 grader mot svärdet (lite framåtlut). Lutar det bakåt är eggen för trubbig och sticker spetsen fram som en höknäbb är eggvinkeln för liten. Det går att få sågen att såga lite snabbare genom att göra eggvinkeln mindre (fila höknäbb), men det gör också livslängden på eggskärpan kortare och ökar kastbenägenheten och bör därför undvikas.

riktig stötvinkelKedja med riktig stötvinkel.

höknäbbFör liten vinkel och tanden har fått ”höknäbb”!

När är det dags att kasta kedjan?

I princip sågar en kedja bättre ju mer nerfilad den är. Kortare tänder ger mer spånutrymme och mindre friktionsförluster. Av säkerhetsskäl får inte tänderna filas ner mer än att tanden i kortaste sidan är minst 2 mm.

när kasta

stensågningOfilade ryttare, dålig skärpa och skador på hela tandens ovansida (stensågning)! Kasseras!

utsliten kedjaUtsliten, kasseras!

 

Vårda även svärd och drivhjul

 • Svärdet skall vara rakt och inte för slitet och glappt.
 • Gör rent svärdet, särskilt smörjkanaler och fila bort grader på utsidan med en plattfil.
 • Vänd svärdet då och då, så att det slits jämnt.
 • Kolla att kedjeoljan kommer fram genom att köra sågen i luften mot en stubbe. Blir det en oljerand i svärdets riktning fungerar smörjningen. Vegetabiliska smörjoljor har en tendens att täppa igen smörjkanaler om sågen står oanvänd länge.
 • Du kan även fila bort spår i glidytan med en ”stålkantstrimmer” eller vanlig plattfil om du klarar att hålla den i 90 graders vinkel.
 • På ett bra svärd ”glappar” tänderna max ca 1,5-2 mm i sidled. Glappar det så mycket att ena sidans tandspetsar riskerar att inte göra ett bredare spår än svärdet kommer sågen att dra snett.
 • Svärdstillverkarna rekommenderar att man inte smörjer svärdshjulet med fett. Smörjningen från kedjeoljan räcker. Har du smort med fett en gång bör du dock fortsätta att smörja med fett då det finns risk att kedjeoljan inte når fram.
 • Glöm inte att kolla slitaget på drivhjul samt smörja nållagret i kopplingscentrum.

 

drivhjul 1När drivhjulen blir så här slitna, med mycket märken på kuggarna, skall de bytas ut!

 

drivhjul 2I mitten av kopplingscentrum skall fett tryckas in i nållagret.

Kedjeolja eller fett till svärdets topptrissa?

Här går uppfattningarna isär. På Oregon, som är en stor tillverkare av sågsvärd rekommenderar man att topptrissan smörjs med fett och så mycket att fett tränger ut vid kedjan. Akta dig för att tränga in smuts, fukt eller snö och använd ett bra fett.

topptrissaArgumentet för att inte smörja är just risken att få in föroreningar i rullagret. Husqvarna och Jonsered rekommenderar sedan ca 10 år att man inte smörjer, men har man börjat så ska man fortsätta. I deras instruktionsböcker står det dock att man ska smörja. Det är ganska lätt hänt att något sandkorn fastnar på smörjsprutan. Samtliga är överens om att smörjningen från kedjeoljan i princip räcker under normal belastning, men vissa anser att fett ger en förstärkt smörjeffekt och längre livslängd medan de flesta menar att nackdelarna överväger.

Håll kedjan lagom spänd

Det viktiga är att kedjan ligger an mot hela svärdet (inte hänger ned) och går lätt att dra runt. Att ta tag i kedjan mitt på svärdet och se hur mycket kedjan går att lyfta från svärdet är ett sätt att kolla hur stor spänningen är.

kedjespänning 1En alltför hårt spänd kedja gör att kedja, svärd och delar på motorsågen slits onödigt snabbt. Om det inte går att lyfta kedjan mer än någon millimeter är spänningen för stor. Det brukar gå att lyfta kedjan ca 1 cm när spänningen är lagom stor, på långa svärd något mer. Ett annat test är att dra ner kedjan på undersidan av svärdet, den ska då återgå och ligga an mot svärdet när den släpps. Spänn inte en varm kedja. Då den svalnar och krymper blir spänningen för hög.

Särskilt en ny kedja töjer sig och behöver efterspännas regelbundet.

kedjespänning 2Det är bra om en ny kedja ”körs in” med lite extra olja och liten belastning (ej för hård kedjespänning, och körning i luften någon minut) så håller den bättre och behöver inte efterspännas så ofta.

Sitta eller stå vid filning?

Här måste du prova dig fram till vad som passar dig. För den som kan föra filen med båda händerna (vilket inte är så svårt med en filmall) är ett alternativ att sitta grensle på en stock med sågen fastklämd mellan lår och överkropp.sittfilning

Har du tillgång till ett skruvstäd är det en bra hjälp.

ståfilning 1Det går också att tillverka en form av ”fältskruvstäd” genom att såga ett spår genom en klen trädstam. OBS! Varning för kast!!

trädfilning 2Här har man också möjlighet att fila ”mot” tanden.

Vanliga fel på kedjan

Dålig avverkningskapacitet

Dålig skärpa – fila! Normalt kan det räcka att fila någon gång per dag, men är du nära en dammig väg kan det krävas filning betydligt oftare. Vänta inte med att fila. Eggen slits extra fort när den väl blivit slö.
Fel skärvinklar t.ex. för trubbig eggvinkel – använd filmall och rätt filgrovlek.
För liten underställning (spåntjocklek) – fila underställningsklackarna.

Kedjan drar snettdrar snett

Tänderna sågar olika bra på höger och vänster sida. En orsak kan vara slöa tänder, särskilt på den ena sidan. En annan orsak kan vara att tänderna är olika långa och underställningsklackarna inte individuellt justerade för varje tand. Detta blir ofta resultatet efter en stensågning där det ofta är ena sidans tandspetsar som tagit stryk och måste filas ner. Observera att tänderna inte behöver vara exakt lika långa om varje underställningsklack är korrekt filad i förhållande till sin tand. Ett alltför slitet svärd, eller fel kedjetyp till svärdet, är andra orsaker till att det inte går att såga rakt.

Kedjan är kastbenägen

Underställningsklackarna är för lågt ställda, eller i värsta fall helt bortfilade. Eggvinkeln kan också vara för liten (höknäbb).

höknäbb”Höknäbb”

En mästares bästa tips

Christer Stolt har vunnit Game of Logging (världsmästerskap i motorsågning för skogsägare i USA) två gånger, till stor del tack vare överlägsen filningsteknik. Christer har erfarenhet som slipare på Bergkvistsågen i Insjön och har därför gedigen kunskap i att skärpa eggverktyg.

Christer arbetar tillsammans med kollegan Mikael Sundberg som instruktörer enligt modellen Game of Logging.

Vad är de vanligaste felen som folk gör?

 • Dåliga filar – de flesta byter inte fil i tid. Resultatet blir att det blir tråkigt och jobbigt att fila. När filen börjar ”blänka” (p.g.a. avrundade eggar på filen) och kräver stort tryck för att ta är den slut.
 • Felaktig frihandsfilning – i regel hamnar filen för djupt och det blir ”höknäbb”. Ett annat vanlig fel vid frihandsfilning är att höger och vänster tänder är olika filade.
 • Ofilade ryttare – många känner inte till ryttarnas funktion. Några gör fel åt andra hållet och filar bort ryttarna helt, vilket innebär en stor säkerhetsrisk!
 • Felaktiga kombinationer – Pixelkedjor går att montera på gamla svärd, men det blir alldeles för glappt.
 • Spåret i svärdet för Pixelkedjan skall vara 1,3 mm mot 1,5 mm för den äldre typen. Det är också vanligt med fel filmall eller fel filgrovlek. Pixelkedjan känns igen på att varannan drivlänk har ett hål. Svärdet är märkt med en symbol och spårbredd 1,3 mm.

Christer råder alla som inte behärskar filningskonsten att öva hemma i garaget med god belysning och gärna ett förstoringsglas så att du ser och förstår principerna.

Ska det filas eller slipas för bästa skärpa?

Lätta drag med en torr och ny fil av god kvalitet ger den bästa skärpan. Slipmaskiner är däremot överlägsna när det gäller att grundslipa en stensågad eller på annat sätt kraftigt skadad kedja.

Tips för bruksanvändning

Filen tar bäst om både filen och tänderna är rena och torra. Annars fylls lätt filräfflorna med oljiga filspån och filen börjar ”gå lätt”. Såga lite längs fibrerna i en stubbe så torkar spånorna bort oljefilmen på tänderna.
Om spåret för kedjan blivit för brett så att kedjad glappar går det att klämma ihop det med ett stort skruvstäd, speciell ”sågsvärdsvals” eller försiktigt knacka ihop svärdet med en lagom tjock plåt i spåret.

Överkurs (tips för tävlingssågning eller den extra intresserade)

Fila mot eggen

Att fila eller slipa mot eggen är det normala sättet vid skärpning. Det bildas mindre råegg, vilket gör att skärpan varar längre. Det är dock lite svårare på en motorsågskedja då det finns risk att filen börjar hugga mot en ”sladdrig” tand. Om tanden stöds med tummen eller ett finger så går det bra.

Minska friktionsförlusterna mellan spån och tand

Med en vanlig rundfil får slipfasen en krökt form som bromsar spånorna en aning. Med en liten plattfil kan man (efter filning med rundfil) fila så att slipfasen på tandens undersida i stället blir mera plan. Undvik att påverka själva eggen. Denna åtgärd gör att en grov stock sågas igenom ca 20?? % snabbare.
Kapning av en stock med skjutande kedja går ca 10?? % snabbare, beroende på att spånorna inte sprutar in vid drivhjulet och ger friktionsförluster.

Öka spånutrymmet

Korta tänder gör att spånutrymmet ökar och friktionen mellan spån och kedja minskar.
Vid rent tävlingsbruk ökas spånutrymmet och minskas friktionen ytterligare genom att fila bort och jämna till alla bromsande kanter mm på kedjan. Att fila på drivlänkar mm äventyrar säkerheten och får därför inte göras för normalt bruk.

Använd en kedja med lagom avstånd mellan sågtänderna

Det finns kedjor med glesare mellan tänderna som kan fungera betydligt bättre vid sågning i riktigt grovt virke. De kedjor vi normalt använder i Sverige är ”fullbestyckade”. Med många tänder i ingrepp finns risken att motorstyrkan inte räcker till för att alla tänder skall kunna skära en spåna med optimal spåntjocklek. Att skära alltför tunna spånor ger minskad effektivitet genom ökade friktionsförluster. När spåntjockleken närmar sig noll börjar det ryka och allt blir friktionsvärme. Med lagom många tänder i ingrepp räcker motoreffekten och avverkningen blir energieffektiv. En nackdel med färre tänder är att sågen blir mera kastbenägen.

Tillbaka till Arbetsteknik och utrustning >>>