Analys av fall 2, fingret klämdes fast vid lastning

Fall 2 webb

Orsaker till olyckan:

Olycksfallet orsakades av flera samverkande faktorer. För det första var vajerkranen feljusterad vilket gjorde att Bertil inte kunde kontrollera stockens rörelse. För det andra använde han en farlig arbetsmetod genom att gunga virket på detta sätt och för det tredje stod han för nära lasset. Dessutom var han pressad och irriterad. Bertil gjorde en avsiktlig felhandling genom att arbeta med en feljusterad kran. Däremot bedöms hans egen placering för nära lasset som en oavsiktlig felhandling.

Bertils egen förklaring:

”Jag var aldrig riktigt nöjd med kranen. Sen var det förstås slapphet att inte justera den. Det blir slentrian när man håller på jämt och man blir ouppmärksam”

Hur skulle du ha gjort för att undvika olyckan? Bertils svar på frågan:

”Om jag hade haft koll på kranen och justerat den, så hade det inte hänt någon olycka. Men när jag har försökt justera den har jag haft väldigt svårt att få till det”

Diskussion

Bertil är väl medveten om att han inte hade justerat vajerkranen. Han verkar också medveten om sin brist på nödvändig kunskap för att kunna justera den. Trots att han försökt justera kranen har den inte blivit bra och då har han valt att arbeta med den i alla fall.

Tillbaka>>>