Analys av fall 4, knäskada av fallande stock

Fall 4 webb

Orsaker till olyckan:

Att David blev skadad berodde på en oavsiktlig felhandling när han kapade av den underliggande stocken så att traven satte sig. Han gjorde dock ett avsiktligt fel när han lade den uppkapade veden för nära virkestraven så att det blev för trångt. Han insåg faran av rullande stockar, men gjorde det avsiktliga felet att inte peta ner fler stockar för att få en bättre säkerhetsmarginal. Som alternativ kunde han ha ändrat uppläggningen av arbetet, så att han fått större utrymme och en mindre brant virkestrave.

Davids egen förklaring:

”Det var för lite utrymme och jag tänkte mig inte för riktigt. I varje fall trodde jag inte att högen skulle vila på den stocken i den utsträckning den gjorde. Felet från grunden var att jag inte var med när veden lastades av. Då hade jag sett till att veden lagts på underlag och inte direkt på backen som det nu blev. Då hade olyckan aldrig inträffat!”

Hur skulle du ha gjort för att undvika olyckan? Davids svar på frågan:

”Jag är orutinerad på att ta hand om så mycket ved. Om veden lagts på ett riktigt underlag skulle det aldrig ha hänt. Man lär av misstagen, det är så!”

Diskussion

Det var en ny och ovan situation som David försatt sig i. David hänvisar själv till sin bristande rutin när det gällde att ta hand om så mycket ved. Han reflekterade vid olyckstillfället också över risken att bli träffad av en rullande stock, men bedömde att arbetsinsatsen att flytta på traven var orimligt stor. Därför valde han i stället en lägre säkerhetsmarginal och accepterade risken. Hans resonemang visar heller ingen ändrad inställning till denna risk.

Tillbaka >>>