Körkort för terrängkörning med fyrhjuling

Säker Skog har tillsammans med olika fyrhjulingsutbildare tagit fram ett utbildningskoncept för terrängkörning med fyrhjuling. Utbildningen avslutas med en uppkörning för körkort.

Terrängkörning för nyttoändamål förekommer främst inom jord- och skogsbruket, men är omfattande även inom t.ex. räddningstjänst, underhåll av kraftledningar, anläggningsarbeten och renskötsel

För yrkesmässig användning finns krav på utbildning och kompetens för att förhindra olycksfall och arbetsskador. I Arbetsmiljöverkets föreskrifter sägs bl a:

”Den som arbetar med en traktor skall

– känna till traktorns konstruktion samt dess säkerhetsanordningar och egenskaper i den omfattning som behövs för en säker användning i olika arbetssituationer,

– använda lämplig arbetsteknik för att undvika ohälsa och olycksfall samt

– ta hänsyn till de särskilda risker för ohälsa och olycksfall som terrängen och väderleken kan medföra.”

Det skall finnas dokumentation över dennes praktiska och teoretiska kunskaper med avseende på säker användning av utrustningen”.

Den nya utbildningen för fyrhjuling, som testats på Burträsk Naturbruksgymnasium, är planerad för tre olika nivåer TA, TB och TC.

TA: Fyrhjuling grund, (vilket även kan ge Transportstyrelsens förarbevis terränghjuling vid behov)

TB: Släpfordon grund

TC: Avancerad terrängkörning

Ny körkortsnivå för motorsåg, Ebygg

Säker Skog har nu lanserat en ny nivå för motorsågskörkortet som är aktuell för byggnadsarbetare som behöver använda motorsåg från skylift/arbetsplattform. Nivån kallas Ebygg, eftersom utgångsläget var den nivå som man behöver för att arbeta med motorsåg och trädbeskärning från skylift, nivå E. Ebygg innehåller dock ingenting som rör träd och trädbeskärning, bara vanlig kapning av byggnadsvirke från skylift/arbetsplattform.

De förkunskaper som krävs är motorsåg nivå A och utbildning i hantering av skylift.

Äldre man dödades av fallande träd

En man i 80-årsåldern omkom under måndagsmorgonen efter att ha träffats av ett fallande träd.

Mannen, som var ute på promenad passerade ett område där trädfällning pågick. Ett träd föll då rakt över mannen, som skadades svårt.

Han fördes med ambulans till sjukhus, men hans liv gick inte att rädda.

Polisen vill inte berätta i vilket sammanhang träden fälldes.

– Men en anmälan är upprättad om vållande till annans död, säger Mattias Rasmusen, inre befäl i Ystad.

Tomas Gullberg, verksamhetsledare på Säker Skog, kommenterar fallet:

”Vid trädfällning får normalt endast den som fäller trädet vara inom trädets fallområde. Observera att trädets möjliga fallområde kan vara 360 grader runtom. Finns det tillträdesvägar ska det varnas och avspärras för allmänheten att komma i riskområdet. Alla som fäller träd bör ha en grundläggande kompetens och vid svår trädfällning som på tomter och vid vägar bör det finnas en högre kompetens.  Fällning av svåra träd, särskilt i känsliga lägen kräver ofta en hög kompetens motsvarande nivå C i motorsågskörkortet. Trädet bör även säkras med linor e.dyl.”

”Utifrån vår knapphändiga information tycks det här vara en kombination av förlorad kontroll över fällningen, kanske p.g.a. undermålig brytmån, och bristande avspärrning som orsakat den tragiska olyckan”, säger Tomas Gullberg på Säker Skog.

70-årig man omkom vid trädfällning

Dalarnas Tidning, DT, skrev på tisdagen den 26 januari om en man som fick ett träd över sig utanför Näs bruk i Avesta kommun. Mannen, som var i 70-årsåldern klämdes fast och avled senare av skadorna.

Det var i samband med trädfällning som olyckan inträffade. För att trädet skulle falla åt rätt håll hade en vajer fästs vid trädet, men vajern brast och den 70-årige mannen fick trädet över sig.

Ambulans och räddningstjänst var, enligt DT, snabbt på plats men kunde inte rädda mannen.

Tomas Gullberg, verksamhetsledare på Säker Skog, säger följande om fallet:

”Att använda en lina och vinsch för att fälla träd är en mycket säker och kraftfull metod om allt utförs rätt. Är det riktigt komplicerade fällningar behövs ofta fler än en lina för att även hålla trädet i sidled. Linorna bör fästas högt och säkert i trädet, gärna uppemot trädets tyngdpunkt på ca 40 % av trädlängden. Vid hög fästpunkt i trädet krävs normalt låga dragkrafter och säkerheten blir god. Vid arbete med linor är det viktigt att tänka på att den svagaste länken bestämmer säkerheten. Det kan vara fästet i trädet, skador på linor, knopar eller skarvar och givetvis vinschen och vinschfästets styrka. En maskin på halt underlag ger t.ex. inget säkert fäste. Vid användning av linor för att stödja sidlutande träd är det mycket viktigt var fästpunkten ligger i förhållande till brytmånens gångjärnslinje och att linan har fritt utrymme att följa trädet till marken. Att beräkna vilken kraft som behövs och rigga linor, block och vinschar för att fälla ett träd eller hålla ett sidlutande träd är ett avancerat arbete som ligger på motorsågskörkortets C-nivå. Att inte börja dra för hårt innan fällsågningen är klar är en annan livsviktig sak som vid fel kan ge spjälkning och allvarliga olyckor.  ”

”Vår kunskap om den aktuella olyckan är knapphändig men när vajrar brister så har troligen fästpunkten på trädstammen varit för låg resulterande i högre krafter än utrustningen klarat. Det tyder på bristande planering och kompetens”, avslutar Tomas Gullberg på Säker Skog.