Körkort för terrängkörning med fyrhjuling

Säker Skog har tillsammans med olika fyrhjulingsutbildare tagit fram ett utbildningskoncept för terrängkörning med fyrhjuling. Utbildningen avslutas med en uppkörning för körkort.

Terrängkörning för nyttoändamål förekommer främst inom jord- och skogsbruket, men är omfattande även inom t.ex. räddningstjänst, underhåll av kraftledningar, anläggningsarbeten och renskötsel

För yrkesmässig användning finns krav på utbildning och kompetens för att förhindra olycksfall och arbetsskador. I Arbetsmiljöverkets föreskrifter sägs bl a:

”Den som arbetar med en traktor skall

– känna till traktorns konstruktion samt dess säkerhetsanordningar och egenskaper i den omfattning som behövs för en säker användning i olika arbetssituationer,

– använda lämplig arbetsteknik för att undvika ohälsa och olycksfall samt

– ta hänsyn till de särskilda risker för ohälsa och olycksfall som terrängen och väderleken kan medföra.”

Det skall finnas dokumentation över dennes praktiska och teoretiska kunskaper med avseende på säker användning av utrustningen”.

Den nya utbildningen för fyrhjuling, som testats på Burträsk Naturbruksgymnasium, är planerad för tre olika nivåer TA, TB och TC.

TA: Fyrhjuling grund, (vilket även kan ge Transportstyrelsens förarbevis terränghjuling vid behov)

TB: Släpfordon grund

TC: Avancerad terrängkörning