Jan-Olof Thorstensson får pris av SÖDRA

stipendie_janolof

Styrelsens pris till Lars-Eric Åströms ära  tilldelades Jan-Olof Thorstensson för hans arbete inom Säker Skog. Jan-Olof var en av initiativtagarna till Säker Skog och har i olika roller under 15 år bidragit till dess framgång. Genom införandet av motorsågs- och röjsågskörkortet har Säker Skog fått en viktig roll i arbetet med att öka säkerheten i skogsarbetet, inte minst  inom familjeskogsbruket.

  • Motivering: Jan-Olof har, med ett brinnande intresse för skogsägarna och skogsgårdens lönsamhet, bidragit till skogsägarrörelsens gemensamma arbete med att utveckla säkerhetsarbetet. Han har på detta sätt medverkat inte bara till att utveckla självverksamheten och lönsamheten på många skogsgårdar, utan också till att göra skogen till en säkrare arbetsplats

Text o bild från SÖDRAS pressrum

Motorsågar testade av Arbetsmiljöverket

Pressmeddelande från Arbetsmiljöverket 25 april 2016:

Motorsågstest visar allvarliga brister

Samtliga åtta motorsågar som ingick i Arbetsmiljöverkets test hade brister i handskyddens mått eller hållfasthet samt otillräckliga bruksanvisningar. Motorsågstestet är en del av myndighetens marknadskontroll med syfte att skydda användare från farliga produkter.

Motorsågar är en av de handhållna maskintyper som orsakar flest arbetsolyckor. År 2014 rapporterades över 50 arbetsolyckor i Sverige. Därför har Arbetsmiljöverket genomfört ett test av de åtta vanligaste modellerna av bensindrivna motorsågar på den svenska marknaden.

– Testet visar att det fanns många brister, vanligast var brister i bruksanvisning och säkerhetsskydd. Variationerna i provningsresultat mellan exemplaren av samma modell var stor. Det är också värt att notera att dyrare modeller generellt inte fått bättre testresultat än de billigare, säger Monica Torgrip, enhetschef på Arbetsmiljöverket.

Samtliga åtta modeller hade brister i handskyddens mått eller hållfasthet samt bruksanvisning. Sex med brister i märkning, fem i varningsinformation och två i kedjebromsens prestanda. För ett flertal testfall blev en del, men inte alla motorsågar av samma modell underkända.

Lågprismodeller prioriterades i urvalet till testet eftersom Arbetsmiljöverket tidigare funnit fler brister där än i andra segment. Den dyraste modellen kostade 1795 kr och den billigaste 834 kr.

De testade sågarna:

Einhell GH-PC 1535, Biltema CS 162G, Cotech PN3800II, MeecTool 721-340, Plantiflex PF6200, Hurricane MS1235, Alpina A3700, McCulloch CS330.

Marknadskontroll skyddar mot farliga produkter

De senaste fem åren (2010-2015) har det skett totalt 262 anmälda arbetsolyckor runt om i landet i samband med användning av motorsågar. Yrken med höga riskodds för att råka ut för olyckor är till exempel i branscher inom skogs- och jordbruk, avloppsrensning, avfallshantering samt byggverksamhet.

– Vår marknadskontroll innebär att vi kontrollerar att produkter som släpps ut på marknaden är CE-märkta och uppfyller grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav och att vi vidtar åtgärder om så inte är fallet, säger Monica Torgrip.

Marknadskontroll finns för att skydda arbetstagare, konsumenter och andra användares säkerhet och hälsa men också för att eftersträva likvärdiga konkurrensförhållanden mellan företag. Arbetsmiljöverket bedriver en aktiv marknadskontroll genom olika insatser riktade mot olika typer av produkter eller leverantörer och importörer.

Kontakter på Arbetsmiljöverket:
Monica Torgrip, enhetschef, telefon 010-730 97 57
Presstjänsten, 010-730 91 55

Se mer på Arbetsmiljöverkets hemsida http://www.av.se