Olycktrenden ser ljus ut

Under 2018 skedde inga dödsolyckor i skogen enligt Arbetsmiljöverkets statistik. Det är såklart positivt! Men ändå, det sker många olyckor. Vi känner också till några olyckor med dödlig utgång som inte hamnat i statistiken, och mörkertalet är stort bland självverksamma skogsägare. Trots det hoppas och tror vi att olyckstrenden  i skogen kan vara på väg nedåt. Säker skogs arbete med motorsågskörkort och en allmänt större kunskap om säkerhet i skogen har säkert bidragit.
Med fortsatt gott arbete i säkerhetsfrågorna kommer vi ännu längre! Rätt kunskap och rätt utrustning – och att aldrig arbeta ensam i skogen – är viktiga faktorer.