Spännande läsning från vårt samarbete med Skogforsk

Läs resultaten från vårt samarbete med Skogforsk om småskalig teknik vid tillvaratagande av vindfällen och skadade träd.

https://www.skogforsk.se/kunskap/kunskapsbanken/2022/smaskalig-teknik-bast-for-spridda-vindfallen/