ID06

Nu finns möjlighet att koppla Säker Skogs körkort till ID06 för den som vill.
https://sakerskog.se/utbildning/id06/