Jan-Olof Thorstensson får pris av SÖDRA

stipendie_janolof

Styrelsens pris till Lars-Eric Åströms ära  tilldelades Jan-Olof Thorstensson för hans arbete inom Säker Skog. Jan-Olof var en av initiativtagarna till Säker Skog och har i olika roller under 15 år bidragit till dess framgång. Genom införandet av motorsågs- och röjsågskörkortet har Säker Skog fått en viktig roll i arbetet med att öka säkerheten i skogsarbetet, inte minst  inom familjeskogsbruket.

  • Motivering: Jan-Olof har, med ett brinnande intresse för skogsägarna och skogsgårdens lönsamhet, bidragit till skogsägarrörelsens gemensamma arbete med att utveckla säkerhetsarbetet. Han har på detta sätt medverkat inte bara till att utveckla självverksamheten och lönsamheten på många skogsgårdar, utan också till att göra skogen till en säkrare arbetsplats

Text o bild från SÖDRAS pressrum