Äldre man dödades av fallande träd

En man i 80-årsåldern omkom under måndagsmorgonen efter att ha träffats av ett fallande träd.

Mannen, som var ute på promenad passerade ett område där trädfällning pågick. Ett träd föll då rakt över mannen, som skadades svårt.

Han fördes med ambulans till sjukhus, men hans liv gick inte att rädda.

Polisen vill inte berätta i vilket sammanhang träden fälldes.

– Men en anmälan är upprättad om vållande till annans död, säger Mattias Rasmusen, inre befäl i Ystad.

Tomas Gullberg, verksamhetsledare på Säker Skog, kommenterar fallet:

”Vid trädfällning får normalt endast den som fäller trädet vara inom trädets fallområde. Observera att trädets möjliga fallområde kan vara 360 grader runtom. Finns det tillträdesvägar ska det varnas och avspärras för allmänheten att komma i riskområdet. Alla som fäller träd bör ha en grundläggande kompetens och vid svår trädfällning som på tomter och vid vägar bör det finnas en högre kompetens.  Fällning av svåra träd, särskilt i känsliga lägen kräver ofta en hög kompetens motsvarande nivå C i motorsågskörkortet. Trädet bör även säkras med linor e.dyl.”

”Utifrån vår knapphändiga information tycks det här vara en kombination av förlorad kontroll över fällningen, kanske p.g.a. undermålig brytmån, och bristande avspärrning som orsakat den tragiska olyckan”, säger Tomas Gullberg på Säker Skog.