70-årig man omkom vid trädfällning

Dalarnas Tidning, DT, skrev på tisdagen den 26 januari om en man som fick ett träd över sig utanför Näs bruk i Avesta kommun. Mannen, som var i 70-årsåldern klämdes fast och avled senare av skadorna.

Det var i samband med trädfällning som olyckan inträffade. För att trädet skulle falla åt rätt håll hade en vajer fästs vid trädet, men vajern brast och den 70-årige mannen fick trädet över sig.

Ambulans och räddningstjänst var, enligt DT, snabbt på plats men kunde inte rädda mannen.

Tomas Gullberg, verksamhetsledare på Säker Skog, säger följande om fallet:

”Att använda en lina och vinsch för att fälla träd är en mycket säker och kraftfull metod om allt utförs rätt. Är det riktigt komplicerade fällningar behövs ofta fler än en lina för att även hålla trädet i sidled. Linorna bör fästas högt och säkert i trädet, gärna uppemot trädets tyngdpunkt på ca 40 % av trädlängden. Vid hög fästpunkt i trädet krävs normalt låga dragkrafter och säkerheten blir god. Vid arbete med linor är det viktigt att tänka på att den svagaste länken bestämmer säkerheten. Det kan vara fästet i trädet, skador på linor, knopar eller skarvar och givetvis vinschen och vinschfästets styrka. En maskin på halt underlag ger t.ex. inget säkert fäste. Vid användning av linor för att stödja sidlutande träd är det mycket viktigt var fästpunkten ligger i förhållande till brytmånens gångjärnslinje och att linan har fritt utrymme att följa trädet till marken. Att beräkna vilken kraft som behövs och rigga linor, block och vinschar för att fälla ett träd eller hålla ett sidlutande träd är ett avancerat arbete som ligger på motorsågskörkortets C-nivå. Att inte börja dra för hårt innan fällsågningen är klar är en annan livsviktig sak som vid fel kan ge spjälkning och allvarliga olyckor.  ”

”Vår kunskap om den aktuella olyckan är knapphändig men när vajrar brister så har troligen fästpunkten på trädstammen varit för låg resulterande i högre krafter än utrustningen klarat. Det tyder på bristande planering och kompetens”, avslutar Tomas Gullberg på Säker Skog.