Ny körkortsnivå för motorsåg, Ebygg

Säker Skog har nu lanserat en ny nivå för motorsågskörkortet som är aktuell för byggnadsarbetare som behöver använda motorsåg från skylift/arbetsplattform. Nivån kallas Ebygg, eftersom utgångsläget var den nivå som man behöver för att arbeta med motorsåg och trädbeskärning från skylift, nivå E. Ebygg innehåller dock ingenting som rör träd och trädbeskärning, bara vanlig kapning av byggnadsvirke från skylift/arbetsplattform.

De förkunskaper som krävs är motorsåg nivå A och utbildning i hantering av skylift.