Första instruktörsutbildningen genomförd

Nu är Säker Skogs första instruktörsutbildning slutförd. Det är sex aspiranter som utbildats och tränats med mål att utbilda och examinera för Säker Skogs motorsågskörkort nivå A och B.

Bild första instr utbildn justerad

 

Tidigare fanns endast ett lärlingssystem där kandidaterna gått parallellt med en systemansvarig instruktör och när den systemansvarige bedömt kandidaten färdigutbildad har han certifierats genom Säker Skog. Det systemet och den möjligheten finns fortfarande kvar och fungerar oftast bra inom större utbildningsföretag.

Den nya utbildningen vänder sig främst till fristående instruktörer och sker i fyra steg:

Steg 1

Förkunskapskrav, vilket för nivå examinationsbehörighet AB innebär eget motorsågskörkort på minst nivå ABC och god egen praktisk färdighet, genomgången förstahjälpen-kurs och inläsning av instuderingsfrågor

2 Introduktionsdagar, där utbildningsplanen presenteras, genomgång av krav. Test och bedömning av deltagarnas lämplighet, pedagogiska och praktisk färdighet, diskussion av checklistor mm

Steg 2

Auskultationer hos minst tre olika certifierade instruktörer, där kandidaten följer med vid utbildningar och examinationer och gör sina egna iakttagelser och drar lärdomar av olika utbildningsupplägg.

Steg 3

Huvudutbildningen i en 4 dagars återträff, med fördjupad instruktörsutbildning, uppföljning av auskultationer, utbildnings- och examinationsmetodik, etc. och slutligen ett

Steg 4

”Examineringsprov”, där kandidaten visar sin instruktörskompetens och förhoppningsvis blir godkänd och får egen examinationsbehörighet.

Lärare på denna första instruktörskurs har varit Bertil Thyr, mångårig instruktör på Skogsstyrelsen och numera självverksam, Göran Strand, lärare på Ökna Naturbruksgymnasium, Svante Hansson, självverksam konsult inom skogsutbildning och Säker Skogs verksamhetsledare Tomas Gullberg.

Den som är intresserad av att bli certifierad instruktör och tror sig vara lämplig för det stimulerande men ansvarsfulla och krävande jobbet kan anmäla sitt intresse och få mer information från Birgitta Gunnarsson (birgitta.gunnarsson@sakerskog.se).

Sveriges nordligaste uppkörning

Vi har fått in två aspiranter på att vara den nordligaste uppkörningen:

1   Bo Andersson examinerade 5 personer den 18 november några km norr om Jukkasjärvi, 16 mil norr om polcirkeln

2   Anders Samuelsson examinerade en grupp i Kiruna vecka 10

Kiruna v 10 A Samuelsson

De båda verkar ligga på ungefär samma breddgrad.

Sveriges sydligaste uppkörning

Mathildas sydligaste uppkörning f webben

Ett studiecirkelgäng från Trelleborg/Skurup körde upp för Mathilda Clausén Wingårdh, Södra, denna vecka. (Klicka på rubriken för att se bilden!). Det måste vara Sveriges sydligaste uppkörning. Nu uppmanar Mathilda övriga instruktörer att komma in med Sveriges nordligaste, västligaste och östligaste uppkörning! Välkommen med era bilder!