Välkommen till MERSMAK röjning! Säker skogs gemensamma projekt tillsammans med de fyra skogsägarföreningarna Norra, Norrskog, Mellanskog, Södra samt LRF och Vuxenskolan för ökad kunskap och aktivitet i röjning. Vi tror att god kunskap och egna mål med sin skog gör det roligare att vara skogsägare. Vi tror också att uppmuntran till skogsägares olika mål ökar mångfalden. Vi vet att skogen är en viktig del i klimatfrågorna. Du kan påverka. Din skog. Allas framtid!

 

MERSMAK röjning finansieras av Landsbygdsprogrammet och genomförs med stort engagemang av alla inblandade. Det här är viktiga frågor! Som deltagare erbjuds du
1. En upptaktsträff
2. Kvällsträffar kring teori och utrustning
3. En stor skogsdag
4. Personlig hjälp att planera röjning utifrån dina mål
5. Uppföljning av röjningar.

Vi vänder oss både till dig som idag röjer själv eller som skulle vilja börja röja själv, men även till dig som anlitar hjälp för röjningen.